Uw Oranje Fonds op Naam

U kunt door een schenking bij leven of door een testamentaire beschikking een Oranje Fonds op Naam instellen bij het Oranje Fonds. Het is in principe bedoeld voor onbepaalde tijd en wordt apart door ons beheerd en geadministreerd. Het doel van uw fonds moet binnen dat van het Oranje Fonds liggen: maatschappelijk welzijn.

Naam

U bepaalt zelf de naam van uw Fonds. Die kan praktisch zijn zoals Het Vakantiefonds, maar ook uw eigen naam of die van een dierbaar familielid dragen. De regels en richtlijnen van uw Oranje Fonds op Naam worden in overleg met het Oranje Fonds vastgesteld.

Beheer

Wanneer u een Oranje Fonds op Naam instelt, zorgt het Oranje Fonds ervoor dat het vermogen op een verantwoorde manier wordt beheerd. Het Oranje Fonds neemt bij schenkingen alle kosten voor haar rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten. Het Oranje Fonds heeft haar vermogensbeheer aan externe vermogensbeheerders uitbesteed, die binnen nauwkeurig omschreven richtlijnen het vermogen beheren.

Zichtbaarheid

Uw Oranje Fonds op Naam is een zichtbaar onderdeel van het Oranje Fonds. Zowel in het jaarverslag, op de website en in de jaarrekening staan de schenkingen uit de Fondsen van het afgelopen jaar apart vermeld. Ook ontvangt u minimaal eenmaal per jaar een overzicht van alle toekenningen uit uw Oranje Fonds op Naam.

Toekenningen uit uw Oranje Fonds op Naam

  • Bij een Oranje Fonds op Naam staat continuïteit voorop. Deze wordt gegarandeerd door jaarlijks een opbrengst toe te kennen aan het Fonds. Zo houden we de hoofdsom in stand en wordt de opbrengst gebruikt voor het vastgestelde doel van het Oranje Fonds op Naam. Het Oranje Fonds voegt dan elk jaar 3% aan het vermogen toe.
    Bij een hoofdsom van € 1.000.000,= betekent dit dat er € 30.000,= toegevoegd wordt aan de hoofdsom en er dus € 30.000,= besteed kan/mag worden. Vanzelfsprekend kan ook de geschonken hoofdsom gebruikt worden voor de doelstelling. Dan spreekt u af dat gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, het Fonds volledig wordt besteed. Voor een dergelijk (tijdelijk) Oranje Fonds op Naam geldt een afwijkende regeling.

Het Oranje Fonds maakt het opzetten van een Oranje Fonds op Naam graag zo gemakkelijk mogelijk. Samen kunnen we een aantal mogelijkheden bespreken, zoals:

  • Doelgroep
  • Geografie (binnen het Koninkrijk der Nederlanden)

Het Oranje Fonds heeft een excellente gouvernance en streeft er naar om voor zowel particulieren en (familie) stichtingen om een Oranje Fonds op Naam optimaal in te richten.
Indien nodig kan het Oranje Fonds u ook helpen met de afwikkeling of liquidatie van uw stichting en kunnen wij adviseren op fiscale vraagstukken en andere zaken.

Onze medewerkers

Aanvragen die passen bij de doelstelling van uw Oranje Fonds op Naam worden behandeld door onze medewerkers. Zij zorgen voor alle informatie en nemen een verantwoord besluit over de aanvraag. Bovendien zien zij toe op de uiteindelijke besteding.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Oranje Fondsen op Naam bij het Oranje Fonds. Laat uw gegevens achter en we nemen graag contact met u op.
Een overzicht van alle bijdragen vanuit de Oranje Fondsen op Naam vindt u in ons online jaarverslag.

 

Vragen? Neem dan contact op met:

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63