Uw Fonds op Naam

U kunt door een schenking bij leven of door een testamentaire beschikking een Fonds op Naam instellen bij het Oranje Fonds. Het is in principe bedoeld voor onbepaalde tijd en wordt apart door ons beheerd en geadministreerd. Het doel van uw Fonds moet binnen dat van het Oranje Fonds liggen, namelijk maatschappelijk welzijn.

Naam
U bepaalt zelf de naam van uw Fonds. Die kan praktisch zijn zoals Het Vakantiefonds, maar ook uw eigen naam of die van een dierbaar familielid dragen. De regels en richtlijnen van uw Fonds op Naam worden in overleg met het Oranje Fonds vastgesteld.

Beheer
Wanneer u een Fonds op Naam instelt, zorgt het Oranje Fonds ervoor dat het vermogen op een verantwoorde manier wordt beheerd. Het Oranje Fonds neemt bij schenkingen alle kosten voor haar rekening. Onder deze kosten vallen onder andere de notariskosten. Het Oranje Fonds heeft haar vermogensbeheer aan externe vermogensbeheerders uitbesteed, die binnen nauwkeurig omschreven richtlijnen het vermogen beheren.

Zichtbaarheid
Uw Fonds op Naam is een zichtbaar onderdeel van het Oranje Fonds. Zowel in het jaarverslag, op de website en in de jaarrekening staan de schenkingen uit de Fondsen van het afgelopen jaar apart vermeld. Ook ontvangt u minimaal eenmaal per jaar een overzicht van alle toekenningen uit uw Fonds op Naam.

Toekenningen uit uw Fonds op Naam
Bij Fondsen op Naam staat continuïteit voorop. Deze wordt gegarandeerd door jaarlijks een opbrengst toe te kennen aan het Fonds. Deze is voor de komende jaren bepaald op 6 procent. Hiervan wordt 2,5 procent aan de hoofdsom toegevoegd als inflatiebestrijding, voor kosten wordt 0,5 procent van de hoofdsom gerekend en 3 procent is beschikbaar voor bestedingen. Zo houden we de hoofdsom in stand en wordt de opbrengst gebruikt voor het vastgestelde doel van het Fonds op Naam. Vanzelfsprekend kan ook de geschonken hoofdsom gebruikt worden voor de doelstelling. Dan spreekt u af dat gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, het Fonds volledig besteed wordt. Voor deze Fondsen op Naam geldt een afwijkende regeling voor toeberekening van de opbrengst.

Onze medewerkers
Aanvragen die passen bij de doelstelling van uw Fonds op Naam worden behandeld door onze medewerkers. Zij zorgen voor alle informatie en nemen een verantwoord besluit over de aanvraag. Bovendien zien zij toe op de uiteindelijke besteding.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Fondsen op Naam bij het Oranje Fonds. Laat uw gegevens achter en we nemen graag contact met u op.
Een overzicht van alle bijdragen vanuit de Fondsen op Naam vindt u in ons online jaarverslag.