Soldaat van Oranje

Het Oranje Fonds op Naam Soldaat van Oranje, geïnitieerd en ondersteund door Soldaat van Oranje – De Musical, is gelijk met de lancering van de voorstelling in 2010 opgericht. Dit fonds bekroont ieder jaar jonge mensen die, net als Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema, een sociaal probleem in de samenleving te lijf gaan.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro. Het fonds steunen kan door een bedrag over te maken naar NL70 INGB 0000 8884 44 t.n.v. Oranje Fonds te Utrecht o.v.v. ‘Soldaat van Oranje’. Alle giften gaan voor 100 procent naar jonge sociale initiatiefnemers.

In 2018 was de winnaar van de Soldaat van Oranje-prijs Patrick Anthonissen, oprichter van de organisatie Young Impact.

Lees meer over deze uitreiking