Samenwerkingsfondsen

Met de provincies Overijssel en Limburg zijn in 2014 overeenkomsten gesloten om gezamenlijk een substantiële en duurzame bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke intitiatieven in beide provincies.

In deze overeenkomsten is bepaald dat vanuit de provincies een financiële bijdrage wordt gedaan aan speciaal daarvoor in te stellen samenwerkingsfondsen (Overijssels Noaberschapsfonds resp. Fonds Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg) waaruit ondersteuning aan sociaal maatschappelijke organisaties in de desbetreffende provincies wordt gefinancierd.

De provincie Overijssel heeft in 2014 in het Overijssels Noaberschapsfonds een bedrag gestort van € 1 mln. en de provincie Limburg heeft aan het Fonds Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg een dotatie gedaan van € 100.000. De provincie Limburg heeft ook in 2015 nog een dotatie gedaan van € 75.000 en voor 2016 eenzelfde bedrag toegezegd.

De besteding van deze middelen vindt plaats in de komende jaren. Deze subsidies zijn reeds vastgesteld, wat betekent dat er geen aanvraag voor subsidievaststelling meer hoeft te worden gedaan.

Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving