Samenwerkingsfondsen

In samenwerkingsfondsen stimuleren we lokale projecten die ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen in een bepaald gebied van Nederland. Projecten komen met elkaar in contact, werken samen en leren van elkaar, terwijl lokale inwoners worden gestimuleerd om samen actief te zijn voor hun dorp, stad of regio.

Met de provincies Overijssel en Limburg zijn in 2014 overeenkomsten gesloten om gezamenlijk een substantiële en duurzame bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke intitiatieven in beide provincies. In deze overeenkomsten is bepaald dat vanuit de provincies een financiële bijdrage wordt gedaan aan de samenwerkingsfondsen (Overijssels Noaberschapsfonds en Fonds Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg), waaruit sociale organisaties in de desbetreffende provincies worden gefinancierd.

De provincie Overijssel heeft in 2014 in het Overijssels Noaberschapsfonds een bedrag gestort van € 1 miljoen en de provincie Limburg heeft aan het Fonds Zorgen voor Elkaar Provincie Limburg een dotatie gedaan van € 100.000. De provincie Limburg heeft ook in 2015 nog een donatie gedaan van € 75.000 en voor 2016 eenzelfde bedrag toegezegd. De besteding van deze middelen vindt plaats in de komende jaren. Deze subsidies zijn reeds vastgesteld, wat betekent dat er geen aanvraag voor subsidievaststelling meer hoeft te worden gedaan.

Ook is er een samenwerkingsfonds opgezet met de provincie Zeeland: het Zeeuws Heldenfonds. Voor de oprichters van het fonds is een aantal thema’s extra belangrijk: het verlenen van zorg door mantelzorgers of andere vrijwilligers, het leefbaar houden van kleine kernen, het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ongeacht de sociaal-economische status en het mogelijk maken dat iedereen een onderwijs kan volgen en werk kan vinden.

Vragen? Neem dan contact op met:

Judith van Kranenburg

Adviseur Filantropie
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63