Samenwerkingsfonds Limburg

De Provincie Limburg en het Oranje Fonds tekenden op 11 december 2014 een overeenkomst voor het Samenwerkingsfonds Limburg. De provincie levert in 2014, 2015 en 2016 een bijdrage van in totaal € 250.000,= voor sociale initiatieven in de provincie. Het Oranje Fonds besteedt minimaal ditzelfde bedrag en is verantwoordelijk voor de selectie van de projecten en  administratieve verantwoording.

Met het Samenwerkingsfonds Limburg zal de komende jaren een groot aantal kleine en grote maatschappelijke initiatieven in de provincie Limburg kunnen starten of uitbreiden.

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: ‘Het Oranje Fonds is zeer verheugd met deze bijdrage van de provincie Limburg. Met het Samenwerkingsfonds Limburg hopen we in de komende jaren een flink aantal initiatieven te kunnen steunen. Bovenal hopen we dat meer organisaties die aan de doelstellingen van het Oranje Fonds voldoen, een beroep gaan doen op de financieringsmogelijkheden.’

Gouverneur Bovens van de Provincie Limburg vult aan: ‘Met dit fonds geven we de inzet van bewoners voor gemeenschapsinitiatieven in Limburg de ruimte. Het is een vliegwiel voor burgerinitiatieven in Limburg. Dat doet onze samenleving goed.’

Organisaties die een beroep willen doen op het Samenwerkingsfonds Limburg kunnen hiervoor een reguliere aanvraag doen bij het Oranje Fonds.

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting dorpsplatform Elsloo Dorp Ontmoetingscentrum Elsloo (DOC Elsloo) 40.000,00
2016 Stichting Eerbied voor het Leven Inrichting van het vernieuwde Franciscus Hospice 40.000,00
2016 Stichting Gemeenschapshuis In Kepel Gemeenschapshuis In Kepel 60.000,00
2016 Stichting Menswel Investeringen multifunctionele accommodatie Haaze 15.000,00
2016 Stichting Gemeenschapshuis het Trefpunt Opknappen en herinrichten van Het Trefpunt 15.000,00
2016 Stichting de Witte Kerk Herinrichting de Witte Kerk 15.000,00
2016 Stichting Leutherberg De Vogelhut 20.000,00
2016 Stichting W.W. is Wereld-Wijd Renovatie en herinrichting pand Stichting WereldWijd 20.000,00
2016 Stichting de Sittard-Geleense Uitdaging 1e projectjaar: Start van de Sittard-Geleense Uitdaging 20.000,00
2016 Vereniging Kleine Kernen Limburg 1e projectjaar: Versterking lokale kracht bestuurders informele zorginitiatieven 2017-2018 21.000,00
2016 Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken 2e projectjaar: OFZ2012: Samen actief 25.000,00
2016 Vincentius Conferentie Holz 3e projectjaar: samenwerkingsproject SchuldHulpmaatje Kerkrade 25.000,00
2016 Stichting Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum - Onderbanken 1e projectjaar: DOT (Dementie Ontmoeting voor Thuiswonenden) 30.000,00
2016 Stichting Buurtcentrum De Romein Uitbreiding Buurtcentrum De Romein 30.000,00
2016 Schutterij St. Oda NLdoet 2017: opknappen buitenterrein 400,00
2016 Stichting Punt Welzijn Goed gematcht! 8.000,00
2016 Stichting voor Primair Onderwijs Regio Helden NLdoet 2017: inrichten stukje belevingstuin 400,00
2016 Stichting Droomgaard West Droomgaard-West 10.000,00
2016 Cicero Zorggroep NLdoet 2017: opknappen en aankleden dierenpark 400,00
2016 Stichting Vier het Leven 3e projectjaar: start provincie Limburg 10.000,00
2016 Stichting Gemeenschapshuis Baekerhoes NLdoet 2017: opknappen en verlichting aanbrengen in de bierkelder en kruipruimte 400,00
2016 Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij 1e projectjaar: project Walking Football - Roda JC Old Stars 13.000,00
2016 Woonzorgcentrum Bruggerhof NLdoet 2017: samen sociaal tafelen, een verwenavond voor onze (buurt)bewoners 400,00
2016 Stichting Harteklop AJT: Onder de mensen komen 14.750,00
2016 Stichting Scouting Hubovra NLdoet 2017: scouts spelen in een veilige, groene omgeving 465,00
2016 IVN Hoensbroek NLdoet 2017: vernieuwing afrastering 700,00
2016 Stichting Home+ Venlo Stichting Home-plus 1.500,00
2016 Moedercentrum Maximina Vernieuwen website 2.700,00
2016 Stichting De Ont-Moeting Project De Ont-Moeting 3.000,00
2016 Kanovereniging Viking Venlo NLdoet 2017: club boten en botenhuis 315,00
2016 Stichting Gedupeerden Gevaarlijke stoffen NL-Poms Z.N. Inloophuis Poms 3.200,00
2016 Nationale Vereniging de Zonnebloem NLdoet 2017: spellenmiddag 350,00
2016 Sportvereniging Excelsior '18 Brughusia De inrichting van de biljarthoek 4.000,00
2016 R.K. Echter Voetbal Vereniging (E.V.V.) NLdoet 2017: terras opknappen en toegangsweg naar de voetbalvelden 375,00
2016 Stichting VUUR De opstartkosten van stichting VUUR 5.000,00
2016 Cicero Zorggroep NLdoet 2017: geniet van een bloemetje 394,00
2016 Vereniging Buurttheater Mariaberg Theatervoorstellingen Schuld 7.500,00
2016 Thomashuis Bunde NLdoet 2017: snoezelruimte 400,00
2016 Stichting Hulp in Praktijk Opstart HiP in Maastricht 7.500,00
2016 AV Flash NLdoet 2017: beachvolleybalveld 400,00
2016 Stichting Moedercentrum de Heksenketel Groeiproject De Heksenketel 8.000,00
2015 Stichting Erfgoed Stein MFA Oud-Stein 1.000,00
2015 Stichting Gemeenschapsbelang Dieteren De inrichting van het nieuwe gemeenschapshuis in Dieteren 5.000,00
2015 Stichting Fietsbank Maastricht 2e projectjaar De Fietsbank 5.000,00
2015 Stichting Buurthuis Sint Joris Buurthuis St. Joris 5.000,00
2015 Wijkcomité Norbertus Huis van de Wijk, Norbertuswijk Horst aan de Maas 5.000,00
2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Realisatie inloophuis 5.000,00
2015 Stichting Woonzorgvoorziening Broekhuizen AJT: Investeringen t.b.v. Dorpsdagvoorziening 5.000,00
2015 Stichting Jeugdhuis H.Pius X Vernieuwing inventaris buurthuis 5.000,00
2015 Stichting Jongereninitiatief Schinnen AJT: Schinnen Bruist! Huiskamer 5.000,00

Pagina's