Reglementen

Op deze pagina vind u het Reglement voor Heroverweging en het Klachtenreglement.

Reglement voor heroverweging

Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Doelstelling van het reglement:

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

 

Klachtenreglement

Is er sprake van onvrede betreffende een handeling of gedraging van het Oranje Fonds of van haar medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondsenwerving van het Oranje Fonds.