Regels, gedragscodes, vermogen en statuten

Het Oranje maakt gebruik van interne regels, regels vanuit de wet en de branche.

Interne regels

Het Oranje Fonds heeft een gedragscode, die onderdeel uitmaakt van ons Personeelshandboek.
Privacyverklaring 

Regels vanuit de wet en branche

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Postfilter - personen in dit register sturen we geen post indien er geen relatie is 
Gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN)
Gedragscode van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
Regels vanuit het CBF-Keur voor goede doelen, zoals regels voor goed bestuur, voor doelmatige besteding van middelen en voor verantwoording in Jaarverslag en Verantwoordingsverklaring

Vermogen

Het Oranje Fonds is een hybride fonds. Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Met de inkomsten uit ons eigen vermogen bekostigen we in ieder geval de kosten van onze eigen organisatie zodat alle externe inkomsten direct aan de doelstelling besteed kunnen worden.

Meer over ons vermogen

Salariëring directeur

Er zijn regels voor de inkomens van directeuren van goede doelen, met de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor de semipublieke sector als uitgangspunt. Het maximumsalaris voor hen is € 144 duizend. Het salaris van onze directeur Peter Douwes valt onder deze norm.

Statuten

Bent u benieuwd naar onze statuten? Lees deze gerust door.

Bekijk onze statuten

English version

Klachten

Is er sprake van onvrede over een toekenning, handeling of gedraging van het Oranje Fonds of één van onze medewerkers? Dan biedt ons klachtenreglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op onze dienstverlening als fondsenwerving.

Bekijk het reglement