Provinciefonds Friesland

Bekijk hieronder de toekenningen vanuit dit Provinciefonds.

 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting M.F.C. Kimswert Piers' Stee 10.000,00
2016 Stichting Wijkplatform Noorderhoek Natuurontmoetingstuin Noorderhoek 15.000,00
2016 Stichting Dorpshuis Toutenburg Herinrichting bar/kleine zaal 15.000,00
2016 Stichting Burgerkamp Burgerkamp 20.000,00
2016 Stichting Partoer op Maat 2e projectjaar Pilot Vrijwilligersacademie Fryslân 20.000,00
2015 Vereniging voor Dorpsbelang Wons renoveren van de toiletten 1.000,00
2015 Stichting Computercentrum 't Fean aanschaf van laptops 1.500,00
2015 Stichting De Kunst van het Rondkomen Eigen Kracht Café - apparatuur en organisatie-/reiskosten 3.000,00
2015 Stichting Jorwert under dak renovatie bovenzaal dorpshuis Jorwert 5.000,00
2015 Stichting Speelgoedbank op Stelten Speelgoedbank op Stelten 1.250,00
2015 Stichting De Leeuwarder Uitdaging 2e projectjaar: opstarten Uitdaging te Leeuwarden 3-jarig project 2.500,00
2015 Fier 1e projectjaar: Leren participeren 1.750,00