‘Wij brengen jongeren met en zonder beperking samen’

‘Wij brengen jongeren met en zonder beperking samen’

“Na het maatjesproject afgerond te hebben, besloten we om toch nog contact te houden. Onze leefwerelden zijn optimaal samengekomen.”

Noord-Brabant, Breda

2018
30.000.=

“We genieten van onze vriendschap en doen regelmatig leuke dingen”, vertelt Tania (19). Ze deed mee aan het interactieproject Conn-act van Stichting Possibilize uit Breda. Daar ontmoette ze Esmeralda (23). “Laatst hebben we samen carnaval gevierd. Ik ben blij met de kans die Conn-act ons heeft gegeven om elkaar te ontmoeten.” 

Gelijkwaardig

“We brengen jongeren met en zonder beperking samen. In onze maatschappij groeien deze jongeren apart van elkaar op. We willen de interactie versterken en hun leefwereld bij elkaar brengen. Het gaat niet om hulp of afleiding, maar elkaars talenten en uitdagingen leren kennen. Alle deelnemers van het maatjesproject of de groepsontmoetingen zijn bij ons gelijkwaardig”, vertelt projectleider Sophie Molenaar. 

Positieve beeldvorming

De stichting wil een bijdrage leveren aan minder afzondering van jongeren met een licht verstandelijke beperking en de positieve beeldvorming versterken. “We inspireren en activeren om te denken en te handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Bij al onze projecten zien we de beperking als een inspiratiebron. Wij plakken geen labels op, maar brengen mensen samen.” 

Weinig verschillen

“Voor jongeren met een beperking is er bijvoorbeeld dagbesteding of sport. Ook zijn er speciale scholen en woonvoorzieningen. Wij denken dat studenten ook in zo’n voorziening kunnen wonen. De jongeren tussen de 18 en 30 jaar verschillen helemaal niet zoveel van elkaar en dat laten we voor diverse  onderdelen van ons project zien.”

Duo’s

“Bij ons maatjesproject ontmoeten de duo’s elkaar zeven keer. Ze maken in het begin aan elkaar duidelijk wat ze willen. De een wil zijn netwerk uitbreiden, de ander leren hoe hij sociale contacten moet onderhouden, weer een ander durft een hobby niet aan te gaan maar wel als hij dat samen met iemand doet. We stimuleren ze de uitdaging aan te gaan en talenten te delen.” 

Mini-maatjesgesprek 

“Bij de groepsontmoeting leren de jongeren elkaar kennen in groepsverband. Het is laagdrempeliger. Het is eigenlijk een mini-maatjesgesprek. We werken bijvoorbeeld samen met een woonvoorziening. Een projectgroep van studenten organiseert een ontmoeting om met elkaar in gesprek te gaan. Ze bedenken een activiteit waardoor interactie ontstaat.” 

Introducee

“Alle jongeren nemen dan een introducee mee. Dat zorgt ervoor dat het ijs snel is gebroken, want ze voelen zich niet alleen staan. Laatst had een meisje met beperking haar zus mee. Eerst bleef ze in de buurt, maar toen de activiteit begon, ging ze uiteindelijk toch haar eigen weg. Ze durfde het aan omdat er een bekende in de buurt was.”

Verrassingseffect 

Sophie vindt het heel leuk om de jongeren met elkaar te verbinden. “Er is ook echt sprake van een verrassingseffect. Jongeren geven na deelname aan dat ze het heel gaaf vonden en dat ze nooit hadden verwacht dat het veel met ze zou doen.” 

Vooroordelen

“Zo geven sommige mensen met een beperking aan dat ze het spannend vonden, maar het tegelijkertijd vertrouwd voelde. Sommigen houden er vriendschappen aan over. Ook was er een keer een deelnemer die heel eerlijk vertelde weleens grapjes te maken over mensen met een beperking en dat ze ‘deze mensen’ nooit aansprak. Door één ontmoeting waren haar vooroordelen verdwenen. Ze stond er helemaal anders in. Het had haar ogen geopend.” 

Tip

 “Allereerst moet het initiatief nauw aan het hart liggen”, adviseert Sophie aan mensen die ook een aanvraag willen indienen voor financiële steun. “Stel realistische doelen want je bent geneigd om van alles te beloven en van alles erbij te betrekken. Dus beloof geen gouden bergen, maar maak waar waar je voor staat.”

De financiële steun van het Oranje Fonds, een bedrag van € 30.000,=, gaat onder meer naar projectteamkosten en communicatie- en marketing. 

Meer informatie over Stichting Possibilize.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte