'We willen seniorenflats leefbaarder maken’

'We willen seniorenflats leefbaarder maken’

“In seniorenflats lijkt het alsof de bewoners contact met elkaar hebben, maar als je echt goed kijkt dan is het veel minder dan je zou wensen. Ze maken wel een kort praatje, maar eigenlijk weten ze heel weinig van elkaar. En dat is zonde.”

Utrecht, De Bilt

2018
50.000,=

Rob is een van de bewoners van zo’n flat in De Bilt. Als bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren ziet hij dat er veel eenzaamheid heerst onder de bewoners. “Of de mensen kennen elkaar niet. Laatst lag een vrouw na een ongeluk enkele dagen alleen in haar huis. Haar familie sloeg alarm. Het is jammer dat wij als bewoners niet naar elkaar omkijken.”

Sociale flats

Dat vindt ook Marlies Willemse van welzijnsorganisatie MENS De Bilt. “Wij zijn de laatste jaren erg bezig met het bestrijden van eenzaamheid”, vertelt de coördinator van informatieve huisbezoeken.

“Als huisbezoeker ga je bij mensen langs om te kijken of ze plezierig zelfstandig kunnen wonen, geef je informatie en kijk je hoe het met ze gaat. Dat kunnen we ook in die wooncomplexen doen. Onder de noemer sociale flats willen we zelfstandig wonende ouderen met elkaar in contact brengen en activiteiten laten ondernemen.”

Saamhorigheid

Vrijwilligers, onder wie actieve senioren uit het betreffende wooncomplex, gaan de adressen langs om te peilen waar de bewoners behoefte aan hebben. Een sociaal werker van onze welzijnsorganisatie en enkele actieve flatbewoners maken een plan van aanpak.”

“We willen zo de saamhorigheid naar een hoger niveau tillen. Niet alleen om ervoor te zorgen dat de bewoners meer met elkaar communiceren, maar ook zodat ze zich veiliger voelen. En dat de flats gezelliger worden voor iedereen.”

Koppelen

 “Daarnaast willen we een aantal mensen benaderen die het leuk vinden om dingen op gang te brengen. Wij regelen dat flatbewoners elkaar ontmoeten en bieden een helpende hand, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Ze kunnen bijvoorbeeld bewoners met dezelfde interesses aan elkaar koppelen en vertellen over activiteiten die bij ons plaatsvinden.”

Uit de stoel

De bewoners kunnen bij MENS De Bilt terecht voor diverse diensten en activiteiten. “Klaverjassen, yoga, breien, biljarten, samen eten. Er zijn maatjesprojecten. Er is echt van alles.”

Rob komt er ook weleens. “Ik vind het jammer dat er niet meer mensen gebruik van maken. Het is een heel goed idee om de mensen uit de stoel en naar buiten te krijgen om iets te doen.”

Klein dorp

“Uiteindelijk hopen we dat mensen door dit project meer betrokken zijn en naar elkaar omkijken. Kortom, dat er meer saamhorigheid is en mensen zich prettiger gaan voelen. Eigenlijk hoop je op een klein dorp.”

Tip

Andere mensen die een aanvraag willen doen voor financiële hulp voor hun project, moeten een goed onderbouwd plan hebben. “Zorg dat het zo concreet mogelijk is zodat je een begin en een einde hebt.”

De stichting krijgt van het Oranje Fonds € 50.000,= voor 2018, 2019 en 2020. Het geld is bestemd voor het opzetten van het project en personeelskosten.

Meer informatie over MENS De Bilt.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte