‘We dragen de gedetineerde vaders een warm hart toe’

‘We dragen de gedetineerde vaders een warm hart toe’

“Je moet de gedetineerden zien als vader en niet te veel stilstaan bij hun delict. Het gaat om hun kinderen. Die kunnen er niets aan doen dat hun vader in de gevangenis zit.”

Zuid-Holland, Leiden

2018
46.000,=

Hennie is een van de vrijwilligers die vaders in detentie helpt hun vaderrol goed te vervullen. “Ik geef de cursus ‘Mijn kind en ik’ dat draait om het herstel en de opbouw van de relatie tussen de gedetineerde vader en zijn kinderen.”

Afwezige vader

“De training is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Utrecht”, vult projectleider Marieke van Zwam van Exodus Nederland aan. “Vrijwilligers in de gevangenis zagen dat sommige vaders niet wisten hoe ze met hun kind moeten omgaan terwijl ze in detentie zitten. Wij bieden handvatten hoe ze hun rol als afwezige vader kunnen oppakken. We leren ze ook het perspectief in te nemen van hun kind.”

Bewustwording

Tijdens de workshop leren ze meer over zaken als opvoeden, hoe ze met hun kind kunnen praten en het belang van de band met de moeder. “We laten ook een film zien van een meisje van wie de vader in de gevangenis heeft gezeten.”

Wantrouwig

In de training kunnen de mannen zichzelf zijn. “Vaders in de gevangenis zijn heel wantrouwig, vooral als het gaat over hun kinderen. Daar gaat hun hart naar uit. Maar ze praten er niet met elkaar over omdat ze een masker opzetten”, vertelt Hennie. “Het is een mannelijke wereld waarin gevoelens niet geuit worden. Maar onze workshop kan juist heel confronterend en emotioneel zijn. Sommigen vragen zich af wat ze hun gezin aandoen.”

Hetzelfde schuitje

Acht keer komen vijf tot tien vaders bij elkaar. “Je creëert een groep met mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten”, zegt Marieke. “De vrijwilligers hebben een leidende rol maar er gebeurt ook van alles tussen de vaders. Die gaan met elkaar in discussie en spreken elkaar aan op hun gedrag. Niet iedere vader die binnen zit, heeft een slechte relatie met zijn kinderen.”

Steun

“We zien ook heel vaak dat de vaders steun bij elkaar zoeken. Als je geluk hebt zitten er een paar bij elkaar op de afdeling en dan ontstaat er een soort kameraadschap. Een van de vaders gaf aan dat een ander een keer naar hem toekwam toen hij het moeilijk had. Ze gaan elkaar dus meer vertrouwen en krijgen een band. Dat is wel een van de sterke punten van dit project. Juist doordat ze hier zichzelf mogen zijn.”

Vertrouwensband

Volgens Marieke zijn de vrijwilligers de kracht van de training. “Voor de gevangene betekent het heel veel dat mensen dit vrijwillig doen. Dat zorgt voor een hele bijzondere vertrouwensband. En ze zijn niet van Justitie. Dat is heel erg belangrijk.” Hennie beaamt dat. “Ze merken dat wij hen een goed hart toedragen. Wij komen om hen te helpen weer een nieuwe kans te krijgen.”

Meeleven

Hennie vindt het heel mooi hoe de vaders over hun kinderen praten. “Ze maken zich echt zorgen als hun dochter bijvoorbeeld uitgaat. Een van de vaders was zelf geen lieverdje in de uitgaanswereld maar zorgt er nu wel voor dat een oom of andere bekende zijn dochter ophaalt. Op die manier kunnen ze toch hun zorgzaamheid tonen en laten zien dat ze meeleven.”

Certificaat

Als de vaders klaar zijn met de training, krijgen ze een certificaat. “Dat kan net het steuntje in de rug zijn om weer in contact te komen met hun kind”, zegt Marieke. “Door mee te doen laat de vader bovendien aan de moeder zien dat hij zijn leven probeert te beteren. Laatst was er nog een deelnemer die aan het einde van de training weer contact had met zijn dochtertje. Dat soort verhalen zijn de pareltjes.”

Tip

“Een tip voor mensen die een aanvraag indienen voor financiële steun? Als je hart hebt voor je project dat ook nog iets bijdraagt, dan is er altijd een kans om financiering te krijgen. En breng tijdens het schrijven jouw enthousiasme over!”

Het Oranje Fonds steunde de stichting al eerder. Het totaalbedrag van € 46.000,= gaat onder meer naar personeelskosten en materialen voor de training. 

Meer informatie over Stichting Exodus.
Lees meer over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte