Opvanghuis voor jonge tienermoeders: 'Elk kind heeft recht op veiligheid, liefde en aandacht'

Opvanghuis voor jonge tienermoeders: 'Elk kind heeft recht op veiligheid, liefde en aandacht'

Stichting Casa Cuna Progreso biedt tienermoeders op Aruba de helpende hand met een speciaal opvanghuis. Hier krijgen zij in een beschermde omgeving steun, zodat ze uiteindelijk een stabiele ouder zijn en zelfstandig kunnen zorgen voor hun kind.

Cariben, Aruba

2018
94.356

Niet alleen de opvoeding en de band tussen moeder en kind staat centraal, de vrouwen krijgen ook de mogelijkheid om naar school te gaan. 

Uithuisplaatsing

Met het speciale huis voor jonge moeders hoopt Stichting Casa Cuna Progreso uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. De jonge ouders krijgen 24 uur per dag begeleiding en hulp om hun eigen problemen op te lossen. Daardoor kunnen de kinderen veilig opgroeien en zich goed ontwikkelen. 

Vaders

Het project bestaat in eerste instantie uit een 24/7 uurs woon- en opvangvoorziening voor vier tienermoeders en hun kindje(s). In de toekomst moeten er acht plekken zijn. De woonruimte is voornamelijk bedoeld voor vrouwen. Als het mogelijk is, worden de vaders bij het hele proces betrokken. 

De stichting werkt samen met FIER Nederland, het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.. 

De Samenwerkende Fondsen steunen met € 94.356,=. Dat geld is bestemd voor de opstart-, de personeels- en exploitatiekosten voor het eerste jaar van het project Tienermoederhuis Casa Cuna.

Meer informatie over Stichting Casa Cuna Progreso.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte