‘Je ziet het pas als je weet wat je moet zien’

‘Je ziet het pas als je weet wat je moet zien’

“Wie zorgt er voor je als je het zelf niet meer kan en op niemand kunt terugvallen? Een mentor komt op voor iemand die dat door ziekte of een beperking niet kan.”

Zeeland, Middelburg

2016
45.000,=

Marianne Quax is zelf mentor van een vrouw die geen kinderen of broers en zussen heeft. “Ze voelt zich nog goed, maar ze wil iemand achter zich hebben op het moment dat ze het nodig heeft”, vertelt de projectcoördinator van ‘Samen werken aan Met mentorschap in veilige handen’.

Belangenbehartiger

Het is een project van Mentorschap Zeeland. “Als mentor ben je wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger. Je komt op voor mensen die niet goed bejegend worden. Het kan gaan om hele kleine simpele dingen.”

Beschermingsmaatregel 

“Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor personen die niet (volledig) in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Je behartigt de belangen van een cliënt op het gebied van zorg, leven en wonen. De regel wordt opgelegd door de kantonrechter.” 

Verwaarloosd

“Zo trokken bij een licht verstandelijk gehandicapte man buurvrouwen aan de bel. Hij zag er verwaarloosd uit. Ze hadden er geen goed gevoel over. De buurman werd financieel uitgebuit door mensen die zeiden dat ze voor hem zorgden, maar dat deden ze niet. Zijn koelkast was leeg en hij viel steeds meer af. Als de vrouwen van onze stichting hadden geweten, dan had er ingegrepen kunnen worden. Uiteindelijk schakelde de wijkagent ons in, maar toen was de man al in een zorginstelling geplaatst.” De buurman had helemaal niet door dat er niemand was die voor hem zorgde. 

Huiselijk geweld

“Met het project ‘Samen werken aan met Mentorschap in veilige handen’ leren we onze mentoren huiselijk geweld te herkennen en wat zij moeten doen bij een vermoeden of een signaal. Van de Nederlandse bevolking is 45 procent ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld.”

Signalen

Er kunnen allerlei signalen zijn. “Verdwijnen er spullen uit het huis? Heeft iemand striemen op de polsen? Is iemand nooit alleen te spreken? Je ziet het pas als je het gelooft en als je weet wat je moet zien. Daarom trainen wij mentoren in het signaleren en stoppen van mishandeling en misbruik.”

Verslaafd

“Zo was er onlangs een licht verstandelijke vrouw die zelfstandig woonde, getrouwd was en ambulante zorg kreeg. Maar haar echtgenoot frustreerde die zorg. Er kwam een mentor aan te pas. De man bleek verslaafd aan alcohol en drugs en mishandelde zijn vrouw. Uiteindelijk is ze met hulp van een mentor gescheiden. Nu is ze heel gelukkig in haar nieuwe huis, met bescherming van haar mentor.”

Netwerk

“We zijn nu bezig om samenwerkingspartners te zoeken om zo samen een vuist te maken tegen huiselijk geweld. Als ketenpartners zo’n situatie herkennen, kan onze stichting de helpende hand bieden met een mentor die voor het slachtoffer opkomt. Het doel is een lokaal netwerk dat er samen alles aan doet om mishandeling of misbruik te stoppen. Uiteindelijk hopen we het uit te rollen in heel Zeeland.”

Tip

Mensen die een aanvraag willen indienen bij het Oranje Fonds, moeten zich in het fonds verdiepen. “Doe dat überhaupt als je ergens subsidie aanvraagt”, zegt Marianne.
 
De stichting krijgt voor twee jaar € 45.000,= van het Oranje Fonds voor onder meer personeels- en scholingskosten, voorlichting en het opzetten van samenwerkingsnetwerken. lokale allianties.

Meer informatie over Mentorschap Zeeland.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte