‘Het is belangrijk om van elkaar te leren’

‘Het is belangrijk om van elkaar te leren’

“Het is belangrijk om Nederlandse mensen te ontmoeten. Om van elkaar te leren. Tijdens de Meet & Eat konden wij onze tradities laten zien.”

Drenthe, Assen

2018
14.000,=

Ammar (27) en Abdullah (25) uit Irak deden mee aan een pilot waarbij vluchtelingen en Nederlanders met elkaar eten. Het is een initiatief van Stichting Present Assen. “De Meet & Eat is een van de activiteiten die vallen onder ons project Vluchtelingen Present in Assen. Door statushouders met Nederlanders in contact te brengen vergroten ze hun netwerk”, vertelt Anne-Marie Schipper, coördinator van activiteiten rondom het AZC Assen.

Gastgezinnen

“De ene keer komen Nederlandse gastgezinnen naar het AZC om te genieten van een buffet, de andere keer eet een vluchtelingengezin bij de Nederlanders thuis.” De Iraakse broers zijn blij dat ze hebben meegedaan. “De avond was een succes! We wilden andere mensen leren kennen en dat is gelukt. We weten nu dat Nederlandse mensen heel vriendelijk zijn. En het eten was heel lekker!”

Welkom

Ook Christien (65) en haar man zijn enthousiast. “We wilden graag aan deze mensen uit een ander land laten weten dat ze welkom zijn. Gastvrijheid hebben we altijd belangrijk gevonden in ons gezin.” De zeven kinderen van de twee zijn inmiddels al jaren de deur uit. “Toen we eerst in het AZC werden uitgenodigd wisten we niet precies wat ons te wachten zou staan. Het overtrof al onze verwachtingen. Wat een gastvrijheid, heerlijk eten in overvloed en speciaal gekleed in traditionele kleding.”

Gemis

Anne-Marie vult aan dat het mooi was om te zien dat de vrouwen straalden toen er werd genoten van hun maaltijden. “Ze kregen waardering en je zag het zelfvertrouwen groeien. Het was zo gezellig dat het gemis van een familie op zo’n avond voor even naar de achtergrond verdween.”

Spannend

Daarna gingen de vluchtelingengezinnen naar hun Nederlandse gastgezinnen. “Bij ons thuis kwam een moeder met vier kinderen. De taal was best lastig, maar met een dochter die een beetje Engels sprak en met wat gebaren ging het prima”, vertelt Christien. “Het viel ons op hoe beleefd de kinderen ons behandelden! En ook nu was het heel gezellig. Ze hebben heerlijk gegeten en waren erg dankbaar.”

Klussen

Het is niet het enige project dat vluchtelingen en Nederlanders samenbrengt. “Onder de noemer Mix & Match willen we vrijwilligers en bewoners samen een project laten doen bij Assenaren die hulp nodig hebben. Het gaat om praktische dingen, zoals klussen, een verhuizing of het opknappen van een tuin. Vluchtelingen leren op deze manier de Nederlandse cultuur en de taal kennen. Bovendien zijn ze bezig. Naast gesprekken met instanties en lessen voor taal en inburgering hebben ze niet zoveel te doen. Nu kunnen ze anderen helpen.”

Koken

Om te zorgen dat vrouwelijke vluchtelingen meer buitenshuis komen, is er een project waarbij leerlingen van een lokale school samen met hen koken. “En onze funprojecten zijn eenmalige initiatieven waarbij vrijwilligers samen met en voor de bewoners van het AZC iets organiseren." Zo is er binnenkort een dansavond voor vrouwen en meiden op het AZC. “De leden van de dansschool komen naar het AZC toe om samen te dansen. Zo slaan we een brug tussen vluchtelingen en Assenaren.”

Positief beeld

En die brug is belangrijk, stelt Anne-Marie. “Zo krijgen Nederlanders een positief beeld en zien ze statushouders meer als mensen en niet als een vluchteling zoals op het nieuws. Het zijn gewoon mensen die ook een praatje willen maken, plezier willen hebben en niet alleen maar willen piekeren over hoe hun toekomst eruitziet. Vaak denken Nederlanders dat de taal een barrière is, maar een paar woorden Engels is al genoeg. Bovendien is er altijd iemand die kan vertalen. En dan is het heel mooi om te zien dat vrijwilligers en vluchtelingen enthousiast worden van elkaar.”

Tip 

Wie een aanvraag bij het Oranje Fonds wil indienen, moet vooral zijn verhaal goed onder woorden brengen. “Wat wil je en waar heb je het geld voor nodig?”, zegt Anne-Marie. “Laat zien dat het geen bevlieging is. En hou vol. Als je ergens voor staat en enthousiast bent en je kunt dát op papier zetten, dan heb je kans van slagen. Dus als je een goed idee hebt… gewoon doen!” 

De stichting krijgt voor twee jaar een bedrag van € 14.000,= van het Oranje Fonds. Dat geld is voor de inzet van vrijwilligers en de coördinator, maar ook voor pr en materialen, van ingrediënten voor gerechten tot werkhandschoenen.

Meer informatie over Stichting Present Assen
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte