‘Had ik maar de hulp gehad die ik nu aan anderen geef’

‘Had ik maar de hulp gehad die ik nu aan anderen geef’

“Ik merk dat onze cliënten het prettig vinden dat ze met een ervaringsdeskundige praten. Ik weet hoe het is om problemen te hebben en begrijp hoe ze zich voelen. Ik heb zelf in de schulden gezeten.”

Friesland, Leeuwarden

2018
14.000,=

Marco is een van de vrijwillige cliëntadviseurs bij Stichting Buurtservicepunt uit Leeuwarden. De stichting houdt laagdrempelige inloopspreekuren in een aantal wijken in Leeuwarden, Grou en Stiens op de locaties bij de sociale wijkteams.

Wonen, werken en welzijn

“Wijkbewoners kunnen bij ons terecht met vragen over wonen, werken en welzijn. Sommige mensen weten niet zo goed waar ze voor bepaalde hulp moeten zijn en daar helpen we ze bij”, vertelt manager en voorzitter Marjolein van Veen.

Luisterend oor

“We zijn er in principe voor alle burgers, maar je merkt dat mensen uit arme wijken het meest bij ons komen. Ze hebben vragen over toeslagen en uitkeringen. Maar we bieden ook een luisterend oor aan degene die daar behoefte aan heeft. Het uiteindelijke doel is altijd de mensen zelfredzaam te maken.” 

Helpen

“Onze cliënten vinden het heel fijn dat ze door ervaringsdeskundigen worden geholpen. Ze hebben het gevoel dat ze goed worden begrepen. Een deel van onze vrijwilligers komt uit de participatiewet of heeft, net als Marco, schulden gehad.” Marco meldde zich als vrijwilliger omdat thuis de muren op hem afkwamen. “Ik wilde mensen helpen. Ik zat hier meteen helemaal op mijn plek.” 

Samenwerking

“Wijkbewoners worden nooit naar huis gestuurd zonder dat we ze hebben geholpen”, gaat Marjolein verder. “Als we een probleem niet kunnen oplossen, dan verwijzen we door naar een andere instantie. We werken met meerdere organisaties samen. Samenwerking is belangrijk. Je kunt elkaar versterken en ondersteunen.” 

Trainingen

De vrijwilligers krijgen trainingen op verschillende terreinen. “Van WMO, de participatiewet, belasting tot omgaan met agressie en interculturele communicatie. We hebben ook een aantal specifieke spreekuren, bijvoorbeeld voor mensen met belastingvragen. Verder beginnen we met een speciaal spreekuur voor nieuwkomers.” 

Provincie

Marjolein vindt het fijn dat ze zoveel burgers kunnen helpen. “Ze komen zelf naar ons toe. Ik hoop dat we over een paar jaar nog meer inloopspreekuren hebben in de stad, met nog meer extra dagdelen. Verder willen we buurtservicepunten in heel de provincie realiseren. We kunnen dit namelijk op veel meer plaatsen doen.” 

Huisbezoeken

“En bij mensen die de deur niet uitkunnen, komen we gewoon langs”, vult Marco aan. “Tijdens huisbezoeken help ik bijvoorbeeld bejaarden thuis bij het invullen van formulieren en doe die vervolgens graag op de bus.” Hij is blij dat hij anderen kan helpen. Het geeft hem voldoening. “Had ik in het verleden maar de hulp gehad die ik nu aan anderen geef.”

Glimlach

De enthousiaste vrijwilliger zit tegenwoordig ook in het bestuur. “Het Buurtservicepunt is een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Ik vind het zo mooi als iemand met een hulpvraag uiteindelijk weer met een glimlach weggaat. Daar krijg ik energie van.”

Tip

Marjolein vond het indienen van een aanvraag voor financiële steun best lastig. “We hebben goed in beeld gebracht dat we een hele betrokken organisatie zijn. We denken dat dat leuk is voor fondsen om te lezen.” 

Het bedrag van € 14.000,= van het Oranje gaat onder meer naar extra laptops, pr en beloning voor de vrijwilligers.

Meer informatie over Stichting Buurtservicepunt.
Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte