‘Door statushouders te helpen wordt je eigen wereld groter’

‘Door statushouders te helpen wordt je eigen wereld groter’

“Ik vind het heel belangrijk dat nieuwkomers in het dorp zich op hun gemak voelen. Voor statushouders is het helemaal lastig om hun eigen weg te vinden dus daarom kunnen ze wel wat steun en hulp gebruiken.”

Zeeland, Hulst

2017
6000,=

Ellen van Troost is een van de vrijwilligers van het burgerinitiatief in het Zeeuwse Lamswaarde. “Ik ben zelf veertien jaar geleden hier komen wonen en toen hebben een aantal mensen mij geholpen. Ik heb weet dus hoe het is. We vragen gewoon waar de statushouders behoefte aan hebben.”

Bundelen

Het dorp is onderdeel van de gemeente Hulst waar al een tijd een aantal burgerinitiatieven voor statushouders bestaan. “Inwoners wilden kijken wat ze voor deze groep konden betekenen, maar ze staan inmiddels te springen om hulp om alle individuele initiatieven te bundelen zodat het een geheel wordt. En daar komen wij in beeld”, vertelt Mariska Sijs van Stichting Hulst voor Elkaar.

Kennis delen

‘Migreren doe je samen’ is dan ook een project dat alle dorpen raakt. “We delen onze kennis en bieden ondersteuning zodat mensen niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. De gemeente bestaat uit veel uitgestrekte kernen dus de statushouder moet het echt hebben van het dorp waar hij woont.”

Helpen

Burgers zetten zich op verschillende manieren in. “Als er een nieuwe statushouder in het dorp komt, knappen de Nederlandse vrijwilligers en de statushouders die al in het dorp wonen het huis op. Samen zorgen ze ervoor dat alles spik en span is voor de nieuwe dorpsbewoners.”

Maatje

Ook zijn er dorpsbewoners die optreden als maatje. “Die geeft bijvoorbeeld een rondleiding in het dorp, neemt de statushouder mee naar een sportvereniging maar oefent ook de taal. Of springen ze in als er vervoer naar het ziekenhuis nodig is. Voor jonge statushouders is er huiswerkbegeleiding.”

Klusdienst

“Verder willen we graag een gezamenlijke moestuin creëren, samen koken en een klusdienst opzetten zodat statushouders klusjes kunnen uitvoeren in het dorp. We hopen dat ze op die manier sneller worden geaccepteerd door de inwoners zelf.”

Statushouders

De statushouders zijn blij met alle activiteiten. “Onder deze groep heerst veel eenzaamheid. Soms wonen in een dorp maar twee of drie statushoudersgezinnen. Ze willen niets anders dan integreren. Hun bereidheid en betrokkenheid is heel groot. En ze willen graag contact, maar wij Zeeuwen kunnen erom bekendstaan dat we af en toe best gesloten zijn. Gelukkig zijn de statushouders heel uitnodigend.”

Behoefte

Ellen heeft in haar dorp een groep vrijwilligers verzameld die langsgaat bij de statushouders om te helpen met huiswerk en om te kijken wat er verder nog nodig is. “Soms doen we ook wat leuks. Dan gaan we bijvoorbeeld met de kinderen naar de kinderboerderij.”

Ups en downs

Ze is blij dat er structuur en ondersteuning komt. “Het is heel prettig dat er een professionele club is die meekijkt en de boel reguleert. Als het te zwaar wordt, haken vrijwilligers af. En dat is zonde. Het is namelijk hartstikke mooi om deze mensen te kunnen helpen. Je eigen wereld wordt groter. Dat is voor mij heel waardevol. Het is niet altijd makkelijk, soms krijg je ook de trieste verhalen te horen. Je maakt echt de ups en downs mee.”

Het Oranje Fonds steunt met € 6.000,=. Dat geld gaat onder meer naar scholingskosten, aanschaf taalmateriaal en wat personele uren voor het project.

Meer informatie over Stichting Hulst voor Elkaar.

Lees ook over andere gesteunde initiatieven.

Ja, ik blijf graag op de hoogte

Ja, ik blijf graag op de hoogte