Calibris

Met ingang van december 2017 mochten wij het Calibris Fonds verwelkomen. Dit Oranje Fonds op Naam, geïnitieerd door Stichting Calibris Foundation, steunt initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het gaat hier om jongeren op mbo-niveau in de sectoren Sport, Zorg en Welzijn. Het fonds stimuleert projecten die gericht zijn op doorstroming naar een hoger deskundigheidsniveau, het helpen realiseren van extra stageplaatsen of stagemogelijkheden en het bevorderen van het uitzicht op een baan.

Lees meer