Overdracht van uw fonds

Er zijn in Nederland vele goede doelen en bijbehorende fondsen. Vaak zijn ze ontstaan vanuit een bepaalde (lokale) noodzaak of ideële gedachte. 

Soms is het zo dat na verloop van tijd de oorspronkelijke structuur niet meer voldoet. Het kan zijn dat een fonds minder actief wordt, bijvoorbeeld omdat mensen het doel ondersteunen maar er niet bestuurlijk of anderszins actief bij betrokken willen zijn. Het kan ook zijn dat het fonds zó succesvol is, dat de initiatiefnemers het 'er niet meer bij kunnen doen'. Het groeit hen boven het hoofd om het nog verantwoord te kunnen organiseren.

Uw mogelijkheden bij ons

Het Oranje Fonds biedt graag raad en/of daad als het doel van zo'n fonds ligt binnen het onze, namelijk het stimuleren van sociale verbinding in de samenleving. Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan we er twee ruw schetsen:

  • Fonds op Naam
    Uw fonds kan, met vermogen en oorspronkelijke doelstelling, worden ondergebracht als Oranje Fonds op Naam bij het Oranje Fonds. De precieze structuur wordt in overleg met u bepaald. Het voordeel van een Oranje Fonds op Naam is dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het Oranje Fonds draagt dan in het vervolg zorg voor de duurzame besteding en het beheer van het fonds. Lees meer.
  • Schenking
    U kunt het vermogen van uw fonds schenken aan het Oranje Fonds. Het geld wordt dan besteed aan de algemene doelstelling van het Fonds en is niet meer als 'eigen' vermogen te traceren.

Meer weten?

Neemt u voor meer informatie contact op met mw. Judith van Kranenburg, of vul uw gegevens in en we nemen graag contact met u op.

Judith van Kranenburg

Bijzondere Giften / Fondsenwerving
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63