Oranje Fonds Collecte!

Extra geld ophalen voor uw stichting of vereniging? Een beetje inzet levert uw organisatie een mooi bedrag op!

Lees meer

Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Lees meer

Jaarverslag 2015

In 2015 besteedden we via reguliere aanvragen, speciale programma’s en publiekscampagnes ruim € 31 miljoen aan het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van participatie.

Lees meer

Koninklijk beschermpaar

In 2002 werd het Oranje Fonds als huwelijkscadeau van alle Nederlanders aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Lees meer

Gesteunde initiatieven

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 9.000 sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bekijk initiatieven

Missie

Betrokkenheid in de samenleving

Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.Lees meer

Bestuur en commissies

Transparantie en deskundigheid

Het Oranje Fonds heeft, naast een professioneel bureau, een bestuur en verschillende commissies. De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vier jaar.Lees meer

Beschermpaar

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar.Lees meer

Historie

Cadeau voor en door alle Nederlanders

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar.Lees meer

Jaarverslag 2015

Ruim € 31 miljoen voor sociale cohesie en participatie

In 2015 besteedde het Oranje Fonds ruim € 31 mln aan het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van participatie. We ontvingen 3.295 algemene aanvragen waarvan we er 1.307 konden steunen met een financiële bijdrage.Lees meer

Vermogens- en beleggingsbeleid

Inkomsten en vermogen, het fundament van ons werk

Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Het vermogen wordt maatschappelijk verantwoord en missiegerelateerd belegd.Lees meer

Gesteunde initiatieven

ANBI Oranje Fonds

Verzamelde ANBI gegevens Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Bekijk hier de verzamelde ANBI gegevens.Lees meer

Volg ons op Twitter

Over het Oranje Fonds

Van het Oranje Fonds

Over Burendag

Over NLdoet

Het Oranje Fonds in uw buurt

Toekenningen

In 2015 steunde het Oranje Fonds ruim 9.000 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.