Over het Oranje Fonds

Bestuur en commissies

Transparantie en deskundigheid

Het Oranje Fonds heeft, naast een professioneel bureau, een bestuur en verschillende commissies. De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd, voor een maximale termijn van tweemaal vier jaar.Lees meer

Beschermpaar

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar.

 Lees meer

Historie

Cadeau voor en door alle Nederlanders

Het Oranje Fonds is in 2002 ontstaan toen het als cadeau van alle Nederlanders werd aangeboden aan Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ter gelegenheid van hun huwelijk. Zij zijn ons beschermpaar.Lees meer

Jaarverslag 2016

Ruim € 30 miljoen voor sociale cohesie en participatie

Het Oranje Fonds besteedde in 2016 ruim € 30 miljoen aan zijn sociale doelstelling, waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen aan ruim 10.000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.Lees meer

Vermogens- en beleggingsbeleid

Inkomsten en vermogen, het fundament van ons werk

Onze inkomsten komen enerzijds uit fondsenwerving en loterijen en anderzijds uit de beleggingsresultaten van ons eigen vermogen. Het vermogen wordt maatschappelijk verantwoord en missiegerelateerd belegd.Lees meer

Gesteunde initiatieven

‘Door de community kan ik altijd bij iemand terecht’

Een community die bestaat uit vijf Nederlanders en vijf statushouders leidt tot mooie vriendschappen.Lees meer

Groningen
Groningen
35.000,=

'Als je niet kunt lezen en schrijven, leef je in een andere wereld’

Mensen die laaggeletterd zijn krijgen de kans hun laaggeletterdheid aan te pakken zodat ze echt kunnen meedraaien in de maatschappij. Lees meer

Tilburg
Noord-Brabant
17.500,=

‘We zijn uitgegroeid tot een duurzaam visitekaartje’

Speelhof Hoogerzael begon als burgerinitiatief maar is inmiddels niet meer weg te denken uit Middelburg.Lees meer

Middelburg
Zeeland
3.500,=

‘Door zingen leren vluchtelingen onze taal en cultuur kennen’

“Muziek werkt verbindend. En zeker bij dit nieuwe project: inwoners van Geldermalsen zingen niet...Lees meer

Geldermalsen
Gelderland
2000,=

‘Als deze vrijwilligers niet waren gekoppeld, was er geen vriendschap ontstaan’

Vrijwilligers in Venray krijgen de kans zich verder te ontwikkelen zodat ze blijven groeien. Lees meer

Venray
Limburg
25.000,=

‘Onze vereniging is een centraal punt in de wijk’

Buurt- en speeltuinvereniging De Binnenvree is niet alleen een speelplek voor kinderen, maar ook een ontmoetingsplaats voor bewoners.Lees meer

Coevoerden
Drenthe
10.000,=

ANBI Oranje Fonds

Verzamelde ANBI gegevens Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Bekijk hier de verzamelde ANBI gegevens.Lees meer

Volg ons op Twitter

Twitter

Over het Oranje Fonds

Van het Oranje Fonds

Over Burendag

Over NLdoet

Het Oranje Fonds in uw buurt

Toekenningen

In 2016 steunde het Oranje Fonds ruim 10.000 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.