Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunen we ieder jaar duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden, in Nederland én het Caribisch deel van ons koninkrijk. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Wij steunen uiteenlopende sociale projecten. Denk aan buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het zijn projecten die veelal voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. 

Jaarlijks besteden we ruim € 30 miljoen aan sociale verbinding. Hiervan bestaat € 21 miljoen uit directe financiële bijdragen aan zo'n 9.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Naast de traditionele steun aan projecten wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen. We willen:

  • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of naar een hoger plan tillen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld

Vanuit onze expertise zorgen we er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we een bepaald aandachtsgebied binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te implementeren. Daarnaast initiëren we eigen campagnes, projecten en bijeenkomsten.

Missie

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Dit zorgt voor een hoger sociaal welbevinden. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar diverse mensen bij elkaar komen, in wederzijdse uitwisseling en in wederzijds respect. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten om ons land leefbaar en verdraagzaam te houden. Lees hier het verhaal van initiatiefnemers én de mensen die door hen geholpen worden.

Meedoen op maat

Meedoen aan de samenleving kent verschillende kanten. Niet iedereen heeft op elk moment in zijn leven behoefte aan dezelfde vorm van meedoen. Voor een jongere die zijn leven wil opbouwen is economische participatie een voorwaarde om een goed en gelukkig bestaan op te bouwen. Voor een vitale oudere die terugziet op een werkzaam leven kan het vooral van belang zijn om als vrijwilliger een betekenisvolle bijdrage te blijven leveren aan de samenleving, om daarmee ook verbonden te blijven. En dertigers en veertigers die in het spitsuur van hun leven zijn met de zorg voor eigen gezin en mogelijk de mantelzorg voor hun ouders willen wel bijdragen aan hun omgeving, maar niet structureel en gedurende grote aantallen uren per week. Al deze vormen van deelnemen zijn echter van belang. Lees meer in het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 'Meedoen op maat'.

Downloads

Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 

Statuten Stichting Oranje Fonds

Investeren in een sociale samenleving

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, andere bedrijven en uit giften en legaten. Daarnaast werken we steeds meer samen met andere partijen in de samenleving zoals particulieren, overheden en het bedrijfsleven. We zijn een goede partij voor iedereen die iets voor een ander wil doen, vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om op een steeds duurzamere manier te investeren in een sociaal verbonden Koninkrijk.

Aanvragen

Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, als zij voldoen aan onze richtlijnen. Lees hier alles over de aanvraagprocedure.