Over het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand zich buitengesloten voelt. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar.

We steunen jaarlijks zo'n 10.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma's voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving.

Jaarlijks besteedt het Oranje Fonds ruim € 30 miljoen aan sociale verbinding. Hiervan bestaat € 21 miljoen uit directe bijdragen aan sociale projecten. Met onze steun willen we ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken, uitvoerend werk op gang helpen of naar een hoger plan tillen en voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Meer dan geld

We zorgen er steeds vaker voor dat projecten niet alleen geld krijgen, maar ook kennis kunnen opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we belangrijke thema's binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een speciaal budget instellen en een coördinator aanstellen die organisaties helpt nieuwe projecten te realiseren.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar mensen bij elkaar komen. Het Oranje Fonds ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving. Benieuwd naar het verhaal van initiatiefnemers én de mensen die door hen geholpen worden?

Lees onze projectverhalen

Campagnes

Naast de steun aan sociale projecten organiseert het Oranje Fonds ieder jaar eigen campagnes om mensen met elkaar te verbinden. Tijdens NLdoet laten we iedereen ervaren hoe leuk het is om iets goeds te doen voor een ander en op Burendag brengen we duizenden buurten in Nederland bij elkaar. Met de Appeltjes van Oranje bekronen we jaarlijks drie sociale projecten die ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen in de samenleving.

Lees alles over wat wij doen

Doe je mee?

Het Oranje Fonds is een onafhankelijk fonds. Ons geld komt van de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, bedrijven (partners) en uit giften en legaten. We zijn een goede partij vanwege onze jarenlange ervaring en solide, transparante financiële bedrijfsvoering. Ons streven is om op een steeds duurzamere manier te investeren in een sociaal verbonden Koninkrijk. Samen met iedereen die iets voor een ander wil doen. Doe je mee?

Bekijk hoe jij kan meedoen

Aanvragen

Organisaties die actief zijn aan de sociale kant van de samenleving kunnen een beroep doen op een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, zolang zij voldoen aan onze richtlijnen.

Lees alles over aanvragen