Ouderen- en gehandicaptenfonds

Dit Fonds op Naam is tot stand gekomen uit de nalatenschap van mevrouw Mollison. Na het verdelen van haar vermogen onder familie in New York en andere legaten in Nederland, werd het resterende bedrag verdeeld onder vier goede doelen in Nederland.

Het bedrag dat aan het Oranje Fonds werd geschonken bedroeg ongeveer € 2,5 miljoen. Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.