Ouderen- en gehandicaptenfonds

Dit Fonds op Naam is tot stand gekomen uit de nalatenschap van mevrouw Mollison. Na het verdelen van haar vermogen onder familie in New York en andere legaten in Nederland, werd het resterende bedrag verdeeld onder vier goede doelen in Nederland.

Het bedrag dat aan het Oranje Fonds werd geschonken bedroeg ongeveer € 2,5 miljoen. Dit fonds steunt projecten op het gebied van bejaardenwerk en werk voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2016 Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Electrokar aalten 10.000,00
2016 Stichting Boodschappenbegeleidingsdienst Transvaal Niemand alleen 12.000,00
2016 Stichting Kennisplein Eindhoven Tijdloos Eindhoven 12.500,00
2016 Stichting STRP KunstRoute65 Kameraden 12.775,00
2016 Stichting Second Chance Startbijdrage Second Chance 15.000,00
2016 Stichting Wherelant Cultuurhuis Lang en Gelukkig, een theatertotaal productie van en met bijzondere mensen 15.000,00
2016 Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen (SGMO) Groepswonen voor oudere migranten 'De Eijk' 17.000,00
2016 Stichting Welzijn E25 All in 19.500,00
2016 Samenredzaamheid Dreumel Ontmoetingsgroep 1.500,00
2016 Stichting Possibilize Conn-act Sport en Bewegen 20.000,00
2016 Stichting MOvactor Zorg en Welzijn Vief dagactiviteiten voor ouderen met lichte geheugenstoornis 1.500,00
2016 Stichting De Minkhof 2e projectjaar: het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator 22.050,00
2016 Stichting Cultura Rockin Old School 2.000,00
2016 Vereniging KBO Ons Genoegen Inloop I-pad-internetcafe senioren 2.500,00
2016 Stichting KAG Zorg Ontmoetings- en activiteitencentrum King Arthur Groep 3.000,00
2016 Stichting ik wil er efkus uit Aanschaf duofiets 4.000,00
2016 Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen Maatjesproject RSZK 5.600,00
2016 Stichting Duofiets Vessem i.o. Aanschaf duofietsen 6.400,00
2015 Stichting Bibliotheek Midden-Brabant Boek een Boek. Een seniorenservice 10.000,00
2015 Stichting Welzijnsorganisatie Welstad 2e projectjaar: Samenwerkend op weg naar de wereld van 3.0 2.000,00
2015 Dialoog in Actie werving en opleiding van de vrijwillige coördinatoren 2.500,00
2015 Stichting Vrijwilligerswinkel Thuisdiner Rotterdam 5.800,00
2015 Stichting Kontext 2e projectjaar: Integratie Centrum voor levensvragen en Ouder worden (CLEO) 12.000,00
2015 Stichting Handjehelpen Netwerkmaatjes 12.500,00
2015 Stichting Mozaïek Welzijnsdiensten Rockin Old School 7.500,00
2015 Stichting Odensehuis Gelderse Vallei e.o. 1e projectjaar: ODENSEHUIS Gelderse Vallei e.o. 35.000,00
2015 Stichting De Peppel Seniorensociëteit 20.000,00
2015 Stichting Zorgcentrum de Blanckenborg sociaal restaurant 5.000,00
2015 Stichting Plusbus Halsteren-Lepelstraat startbijdrage 10.000,00
2015 Stichting KAG Zorg Levenswerken Ridderspoor 3.000,00
2015 Stichting Geluk Gelukswandelingen 7.000,00
2014 Stichting Coordinatie Zorg en Welzijn 'Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern' 15.000,00
2014 Stichting De Baan, Vorming en Vrijetijdsbesteding voor Mensen met een Verstandelijke Handicap opzet deelnemersadviesraad met training en opleiding 2.200,00
2014 Stichting ContourdeTwern Project Dierbaar Gezelschap 14.000,00
2014 Activiteitencommissie Het Ravelijn aanschaf vaatwasmachine 2.000,00
2014 Stichting Senia Leesproject 15.000,00
2014 Stichting Jongeren in Beweging Jongeren in Beweging en ouderen on the Move 10.000,00
2014 Stichting Welzijn Midden-Drenthe 1e projectjaar: Levensboeken in Midden-Drenthe 10.000,00
2014 Plaatselijk belang Lierderholthuis Blij(ff)it Lierderholthuis 2.800,00
2014 Stichting Senioren Hobby Centrum project Sociaal Verbonden 6.000,00
2014 Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg project Ontmoetingsplek Noordmanshof in Katwijk 7.500,00
2014 Stichting Zorg Adullam AVO-LS 2014: Samenzó 2.500,00
2014 Stichting Odensehuis Groningen 2e projectjaar: startbijdrage 15.000,00
2014 Stichting Dichterbij OFZ2013: Buurtteam Malden 18.802,00
2014 Team ouderenmiddagen start ouderenmiddagen in Daalerveen 650,00
2014 Stichting Zorggroep Florence Bruisend Uitzicht 5.000,00
2014 Stichting Welzijnsorganisatie Welstad 1e projectjaar: Samenwerkend op weg naar de wereld van 3.0 5.000,00
2014 Stichting Heliomare Tafels vol Troost 15.000,00
2013 Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht 2e projectjaar: uitrol Levensboeken Utrecht 20.000,00
2013 Stichting Odensehuis het organiseren van de Week van de Dementie 1.500,00

Pagina's