Nieuw Fonds op Naam: VN Decennium Sociaal

Het Oranje Fonds heeft met hulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Oranje Fonds op Naam VN Decennium Sociaal opgezet. Uit dit speciale fonds worden sociale initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn ondersteund, die bijdragen aan de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst.

Initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage als zij passen binnen de kaders van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. Het gaat om sociale initiatieven gericht op het maken van verbinding tussen diverse doelgroepen in de samenleving (van mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst), waarbij uitsluiting wordt geadresseerd, zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme.

Daarbij richt het fonds zich ook op initiatieven met een focus op emancipatie, verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst. Het Oranje Fonds heeft deze onderwerpen hoog op de prioriteitenlijst staan in het meerjarenbeleidsplan en ziet in het VN Decennium Sociaal Fonds (Decade Social Fund) een mooie kans hieraan uiting te geven.

Lees meer over dit Fonds op Naam.