Neyenburghfonds

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt, eigenaar van kruiden en specerijenhandel Silvo. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds en ontstond het Neyenburghfonds.

Dit fonds steunt initiatieven ten behoeve van zorgbehoevende ouderen en andere kwetsbare personen in de samenleving. Bij het doen van toekenningen werken we samen met de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam.

Het Oranje Fonds doet toekenningen in heel Nederland, Volkskracht verzorgt de bestedingen in de stad Rotterdam.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2012 Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Lokale steunpunten 21.000,00
2012 Stichting Abrona Buurtgenoten 5.000,00
2012 Stichting Vier het Leven Ontwikkeling verdienmodel 50.000,00
2012 Stichting Het Passion Aanpassing accommodatie 40.000,00
2012 Stichting Steunpunt Zorg voor Welzijn BudgetBuddy+ 12.600,00
2012 Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer Inrichtingskosten van het hospice 20.000,00
2012 Leger Des Heils Noord-Holland Dutch Street Cup 11.500,00
2012 Stichting Proteion Thuis Pilot Netwerkcoaching 13.400,00
2012 Actief Talent Dutch Street Cup Alkmaar 15.000,00
2012 Roads B.V. Tafelgasten 9.000,00
2012 Leger des Heils Noord Dutch Street Cup Leeuwarden 15.000,00
2012 Stichting MEE Maatjesproject 'Match for Two' 12.500,00
2012 Humanitas Match! Zuid Oost Brabant 30.000,00
2012 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Eindhoven 15.000,00
2012 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Zuid Limburg 15.000,00
2012 Stichting Hospice Dronten Inrichting van een nieuw Hospice 40.000,00
2012 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland Verbouwing van de accommodatie 15.000,00
2012 Stichting Welcom SchuldHulpMaatje 18.000,00
2012 Stichting Thuishuis Deurne Thuishuis Deurne 10.000,00
2012 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning SchuldHulpMaatje 18.000,00
2012 Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning SchuldHulpMaatje 18.000,00
2012 Stichting VielGoed Start wijkrestaurant 25.000,00
2012 Enter V.O.F. Deelname aan Dutch Street Cup 15.000,00
2012 Stichting IrisZorg de Dutch Street Cup Noord Veluwe 2012-2013 13.225,00
2012 Stichting Present Apeldoorn Overbruggingsbijdrage 2012 15.000,00
2012 Stichting Oudezijds 100 Innovatie Visuele Identiteit 25.000,00
2012 Stichting De Regenboog Groep Homeservice nieuwe stijl 15.000,00
2012 Stichting Prisma Kwartiermakersproject Samen in Noord 30.000,00
2012 Stichting VanHarte Resto VanHarte in Assen 15.000,00
2012 Stichting VanHarte Start Resto VanHarte in Middelburg 12.500,00
2012 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup Amsterdam 15.000,00
2012 Stichting Talentenjacht-Amsterdam Ouder & Kind mentoring 20.000,00
2012 GGz Centraal De weg andersom 22.000,00
2012 Stichting Present Almere Overbrugging van een bestaande organisatie 10.000,00
2012 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup 15.000,00
2011 Stichting Life Goals Dutch Homeless Cup 2010 - 2014 (tweede jaar) 40.000,00
2011 Stichting MEE Zuidoost Brabant KlikMee Vrienden Maken 40.000,00
2011 Stichting het Thuishuis bouwtechnische zaken en de noodzakelijke domotica 20.000,00
2011 Stichting Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling GL (mantel)zorgend verenigingsleven, op zoek naar nieuwe verbanden 33.750,00
2011 Stichting Dagopvang UT scholing zorgvrijwilligers in de presentiemethode 3.750,00
2011 Stichting De Burcht-Armenzorg een stap verder 4.000,00
2011 Stichting De Tussenvoorziening PLUSpunten 2011 40.000,00
2011 Stichting MEE UT, Gooi & Vecht maatjes allochtone meiden met een lichtelijke verstandelijke beperking 30.000,00
2011 Stichting Stade Meeleefgezinnen nu 30.000,00
2011 Stichting Thuishulpcentrale Maatjes voor jong dementerenden 44.250,00
2011 Stichting Vrijwilligerscentrale UT Tijd voor Thee 23.000,00
2011 Leger des Heils Midden-Nederland Dutch Homeless Cup UT 15.000,00
2011 Stichting Woongroep Uitgeest inrichting gemeenschappelijke ontmoetingsruimten 50.000,00
2011 Stichting Present Opsterland opstartkosten 10.000,00
2011 Stichting Present Leeuwarden Present Leeuwarden 15.000,00

Pagina's