Neyenburghfonds

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt, eigenaar van kruiden en specerijenhandel Silvo. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds en ontstond het Neyenburghfonds.

Dit fonds steunt initiatieven ten behoeve van zorgbehoevende ouderen en andere kwetsbare personen in de samenleving. Bij het doen van toekenningen werken we samen met de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam.

Het Oranje Fonds doet toekenningen in heel Nederland, Volkskracht verzorgt de bestedingen in de stad Rotterdam.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2013 Weggeefwinkel Overvloed weggeefwinkel Overvloed 4.000,00
2013 Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam (ACKR) Laurentiusdag 2013 10.000,00
2013 Stichting in de Molen inrichtingskosten dagbesteding 9.000,00
2013 Stichting De Binnenvest Dutch Homeless Cup 2012-2013 9.500,00
2013 Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) 1e projectjaar: Je bent wie je kent 25.000,00
2013 Stichting Ubuntu huis project Duo-schap duaal leren 10.000,00
2013 Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. verbouwing appartement tot hospice 22.000,00
2013 Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam Pilot 'inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken' 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: Dutch Street Cup 2013 15.000,00
2013 Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk startkosten Hospice Bodegraven-Reeuwijk 40.000,00
2013 Stichting Door en Voor de pilot van 'inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken' 15.000,00
2013 Stichting Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland pilot inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken 15.000,00
2013 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 1e projectjaar: Onbeperkt Aandacht 5.000,00
2013 Vincentiusvereniging Heerlen 1e projectjaar SchuldHulpMaatjes 21.500,00
2013 Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg 1e projectjaar: SchuldHulpMaatje vervolgaanvraag 13.000,00
2013 Stichting Welzijn Lelystad 1e projectjaar: Buddyzorg voor kinderen en jongeren 13.500,00
2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup te Enschede 12.000,00
2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup 13.000,00
2012 Stichting Ansje Tweedehansje Aanschaf extra klussenbus 5.000,00
2012 Stichting Life Goals Dutch Homeless Cup 2010 - 2014 40.000,00
2012 Zonnehuizen Amigo 30.000,00
2012 Stichting Present Zeewolde Start Stichting Present Zeewolde 15.000,00
2012 Stichting Punt Welzijn Op maat bewegen 44.200,00
2012 Stichting Kledingbank Wageningen Trainen van de vrijwilligers van de Kledingbank 5.000,00
2012 Stichting Voedselbank Veldhoven Diverse kosten 4.000,00
2012 Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht Tijd voor Thee 23.000,00
2012 Stichting Karma Zorg Karma Zorg ouderenproject 10.000,00
2012 Handjehelpen Maatjes voor jong dementerenden 30.000,00
2012 Stichting MEE Maatjesproject allochtone meiden met een verstandelijke beperking 25.000,00
2012 Stichting Stade Meeleefgezinnen nu 60.000,00
2012 Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne SchuldHulpMaatje-Utrecht 17.000,00
2012 Leger des Heils Midden Nederland Deelname aan de Dutch Street Cup voor vier Utrechtse teams 15.000,00
2012 Stichting Present Opsterland Startkosten 25.000,00
2012 Stichting Missioniar Servicecentrum Tilburg Wereldmaatjes voor Stadsnomaden 16.000,00
2012 Stichting Boog Het Vrouwencentrum Segbroek 17.500,00
2012 Stichting Zebra Mentorproject Kessler-Zebra 10.000,00
2012 Stichting Ozanam Aanpassing accommodatie 15.000,00
2012 YMCA Scheveningen Inrichten van een Buurtsupper 23.000,00
2012 Stichting Voedseltuin Rotterdam De Voedseltuin 40.000,00
2012 Stichting De Uil Aanschaf van een Transportbus voor de Klussendienst 10.000,00
2012 Stichting House of Hope Inloophuis Tarwewijk 20.000,00
2012 Stichting Mode met een Missie Realisatie 8 nieuwe ateliers en een winkel 35.000,00
2012 IFMSA Nijmegen Best Buddy Project 2.000,00
2012 Stichting Voedselbank Walcheren Aanschaf materialen 20.000,00
2012 Stichting Wijkpresentie Maastricht-Noordoost SchuldHulpMaatje Maastricht 20.000,00
2012 Stichting Trajekt Gelukkig Oud Worden 33.000,00
2012 Stichting Triade Thuis in de Buurt door Burenhulp 20.000,00
2012 Samenwerkingsverband Exodus Nederland Financiering Meerjaren Strategie Fondsenwerving 37.500,00
2012 Samenwerkingsverband Exodus Nederland Meerjaren Strategie Fondsenwerving 37.500,00
2012 Stichting Present Leeuwarden Present Leeuwarden 15.000,00

Pagina's