Neyenburghfonds

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt, eigenaar van kruiden en specerijenhandel Silvo. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds en ontstond het Neyenburghfonds.

Dit fonds steunt initiatieven ten behoeve van zorgbehoevende ouderen en andere kwetsbare personen in de samenleving. Bij het doen van toekenningen werken we samen met de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam.

Het Oranje Fonds doet toekenningen in heel Nederland, Volkskracht verzorgt de bestedingen in de stad Rotterdam.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2013 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Tender Sociaal Economische Kansen Investering: aanschaf van een schrob-/zuigmachine 6.500,00
2013 Stichting Villa Vrede Activiteiten Villa Vrede 10.000,00
2013 Stichting Vitalis 1e projectjaar: Vitalis Rijswijk 8.000,00
2013 Stichting MEE 1e projectjaar: &U maatjesproject allochtone meiden met licht verst. beperking Woerden/Veenendaal 25.000,00
2013 Stichting DPE in uitvoering 1e projectjaar: Schuldhulpmaatje 6.400,00
2013 Stichting Sevagram aanschaf meubilair seniorenproject de verbinding 8.500,00
2013 Roads B.V. 2e projectjaar: project Tafelgasten 9.000,00
2013 Stichting Noordelijke Voedselbanken inrichtingskosten en de aanschaf van een koel- en vriesinstallatie 18.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: organisatie en uitvoering van het concept Dutch Homeless Cup in Dordrecht 15.000,00
2013 Stichting Mens en Maatschappij Project Samen Sterk 18.000,00
2013 Stichting Vrijwilligerscentrale Amstelland e.o. Oranje Fonds Zomerschool 2012: 1e projectjaar: Online Marktplaats Aalsmeer voor Elkaar 32.500,00
2013 Stichting Life Goals 4e projectjaar: Dutch Homeless Cup 2010 - 2014 40.000,00
2013 Actief Talent 3e projectjaar: Dutch Street Cup Alkmaar 15.000,00
2013 Stichting Humanitas Van klus naar werk voor ex-gedetineerden 10.000,00
2013 Stichting Villa Pinedo 3e projectjaar: ontwikkelen van een online ontmoetingsplek voor kinderen van gescheiden ouders 20.000,00
2013 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 2e projectjaar: Dutch Street Cup Zwolle 15.000,00
2013 Stichting Zebra 2e projectjaar: mentorproject Kessler-Zebra 10.000,00
2013 Stichting Welzijn Ouderen in de Veldhovense Gemeenschap project Samen de dag door Akkereind 6.000,00
2013 Stichting VanHarte 2e projectjaar: Resto VanHarte in Amersfoort (jaar 3) 15.000,00
2013 Stichting De Welle - Outreachend Jongerenwerk het vernieuwen en vergroten van de keuken 5.000,00
2013 Stichting Onis, Organisatie voor Welzijnsdiensten 1e projectjaar: Mentorproject jongeren 15.000,00
2013 Stichting voor Sociaal Cultureel Werk in Someren-Heide 1e projectjaar: Dorpsondersteuning Someren-Heide 5.000,00
2013 Stichting Informele Zorg Twente Oranje Fonds Zomerschool 2012: 1e projectjaar: Nachtvrijwilligers en vrijwillige coordinatoren 35.000,00
2013 Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw het maatjesproject Tandem Lansingerland 10.000,00
2013 MEE Rotterdam Rijnmond Project Rijnmond 2.0 30.000,00
2013 Stichting van de Straat 3e projectjaar: Dutch Street Cup 2012 15.000,00
2013 Stichting Welsaen Oranje Fonds Zomerschool 2012: 1e projectjaar vrijwillige coordinator, schakel tussen werkvloer en beleid 25.000,00
2013 Stichting Factor Deurne West het project Ouderen voor Ouderen 5.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: Dutch Street Cup Amsterdam/Zaanstad 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 2e projectjaar: organisatie en uitvoering van het concept Dutch Homeless Cup in Dordrecht 15.000,00
2013 Stichting DOCK Oranje Fonds Zomerschool 2012 1e projectjaar: Dock- werkers, burenhulp in een nieuw jasje 25.000,00
2013 Stichting SchuldHulpMaatje Drechtsteden 1e projectjaar SchuldHulpMaatje regio Drechtsteden 15.000,00
2013 Stichting Present Zuidoost Friesland 1e projectjaar: opstartkosten vestiging Oostellingwerf 2013-2015 6.500,00
2013 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn startkosten organisatie en opleiding vrijwilligers 7.500,00
2013 Stichting Missioniar Servicecentrum Tilburg inrichten keuken, klaslokalen en huiskamer nieuwe lokatie 15.000,00
2013 Stichting Awari Spullenmakerij 25.000,00
2013 Enter V.O.F. 1e projectjaar: Dutch Street Cup Assen 15.000,00
2013 Stichting IrisZorg Dutch Street Cup Noord Veluwe 2013 13.225,00
2013 Stichting Ondersteuning Mensen zonder Verblijfstitel Pauluskerk inrichting ontmoetingsruimten 95.000,00
2013 Stichting Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk 3e projectjaar: project Maatjesproject en Nazorg Ex-gedetineerden 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 2e projectjaar: de Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Zuid Limburg 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Eindhoven 15.000,00
2013 Stichting Cliënteninitiatieven Deventer e.o. 2e projectjaar: VriendenNet 17.500,00
2013 Stichting Steunpunt Zorg voor Welzijn 1e projectjaar: Regelmaat 15.000,00
2013 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup Arnhem/Apeldoorn/Ede 2013 45.000,00
2013 Vrije Universiteit Amsterdam 2e projectjaar: Kinderen en Armoede: een interventie voor en door kinderen 20.000,00
2013 Hogeschool Utrecht Lof der zichtbaarheid 10.000,00
2013 Stichting Sensoor Utrecht nieuwe website, chatomgeving, telefooncentrale en organisatorische aanpassingen 9.000,00
2013 Stichting Talentenjacht-Amsterdam 3e projectjaar: Ouder & Kind mentoring 15.000,00
2013 Stichting De Regenboog Groep 2e projectjaar: Op Eigen Kracht 35.000,00

Pagina's