Neyenburghfonds

Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de heer Sillevoldt, eigenaar van kruiden en specerijenhandel Silvo. In 2003 werden de charitatieve taken overgedragen aan het Oranje Fonds en ontstond het Neyenburghfonds.

Dit fonds steunt initiatieven ten behoeve van zorgbehoevende ouderen en andere kwetsbare personen in de samenleving. Bij het doen van toekenningen werken we samen met de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam.

Het Oranje Fonds doet toekenningen in heel Nederland, Volkskracht verzorgt de bestedingen in de stad Rotterdam.
 

Jaar Organisatie Omschrijving Euro
2013 Stichting Factor Deurne West het project Ouderen voor Ouderen 5.000,00
2013 Enter V.O.F. 1e projectjaar: Dutch Street Cup Assen 15.000,00
2013 Stichting IrisZorg Dutch Street Cup Noord Veluwe 2013 13.225,00
2013 Stichting Ondersteuning Mensen zonder Verblijfstitel Pauluskerk inrichting ontmoetingsruimten 95.000,00
2013 Stichting Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk 3e projectjaar: project Maatjesproject en Nazorg Ex-gedetineerden 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 2e projectjaar: de Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Zuid Limburg 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: Dutch Street Cup 2012-2014 in de regio Eindhoven 15.000,00
2013 Stichting Cliënteninitiatieven Deventer e.o. 2e projectjaar: VriendenNet 17.500,00
2013 Stichting Steunpunt Zorg voor Welzijn 1e projectjaar: Regelmaat 15.000,00
2013 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup Arnhem/Apeldoorn/Ede 2013 45.000,00
2013 Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn startkosten organisatie en opleiding vrijwilligers 7.500,00
2013 Stichting Missioniar Servicecentrum Tilburg inrichten keuken, klaslokalen en huiskamer nieuwe lokatie 15.000,00
2013 Stichting Awari Spullenmakerij 25.000,00
2013 Vrije Universiteit Amsterdam 2e projectjaar: Kinderen en Armoede: een interventie voor en door kinderen 20.000,00
2013 Hogeschool Utrecht Lof der zichtbaarheid 10.000,00
2013 Stichting Sensoor Utrecht nieuwe website, chatomgeving, telefooncentrale en organisatorische aanpassingen 9.000,00
2013 Stichting Talentenjacht-Amsterdam 3e projectjaar: Ouder & Kind mentoring 15.000,00
2013 Stichting De Regenboog Groep 2e projectjaar: Op Eigen Kracht 35.000,00
2013 Weggeefwinkel Overvloed weggeefwinkel Overvloed 4.000,00
2013 Stichting Activiteiten Convent van Kerken Rotterdam (ACKR) Laurentiusdag 2013 10.000,00
2013 Stichting in de Molen inrichtingskosten dagbesteding 9.000,00
2013 Stichting De Binnenvest Dutch Homeless Cup 2012-2013 9.500,00
2013 Stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) 1e projectjaar: Je bent wie je kent 25.000,00
2013 Stichting Ubuntu huis project Duo-schap duaal leren 10.000,00
2013 Stichting Hospice Bodegraven-Reeuwijk startkosten Hospice Bodegraven-Reeuwijk 40.000,00
2013 Stichting Door en Voor de pilot van 'inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken' 15.000,00
2013 Stichting Zorgvragersorganisatie GGZ Midden-Holland pilot inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken 15.000,00
2013 Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. verbouwing appartement tot hospice 22.000,00
2013 Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam Pilot 'inbreng ervaringsdeskundigen in wijkgericht werken' 15.000,00
2013 Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 3e projectjaar: Dutch Street Cup 2013 15.000,00
2013 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel 1e projectjaar: Onbeperkt Aandacht 5.000,00
2013 Vincentiusvereniging Heerlen 1e projectjaar SchuldHulpMaatjes 21.500,00
2013 Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg 1e projectjaar: SchuldHulpMaatje vervolgaanvraag 13.000,00
2013 Stichting Welzijn Lelystad 1e projectjaar: Buddyzorg voor kinderen en jongeren 13.500,00
2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup te Enschede 12.000,00
2012 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Dutch Street Cup 13.000,00
2012 Stichting Ansje Tweedehansje Aanschaf extra klussenbus 5.000,00
2012 Stichting Life Goals Dutch Homeless Cup 2010 - 2014 40.000,00
2012 Zonnehuizen Amigo 30.000,00
2012 Stichting Present Zeewolde Start Stichting Present Zeewolde 15.000,00
2012 Stichting Punt Welzijn Op maat bewegen 44.200,00
2012 Stichting Kledingbank Wageningen Trainen van de vrijwilligers van de Kledingbank 5.000,00
2012 Stichting Voedselbank Veldhoven Diverse kosten 4.000,00
2012 Stichting Karma Zorg Karma Zorg ouderenproject 10.000,00
2012 Handjehelpen Maatjes voor jong dementerenden 30.000,00
2012 Stichting MEE Maatjesproject allochtone meiden met een verstandelijke beperking 25.000,00
2012 Stichting Stade Meeleefgezinnen nu 60.000,00
2012 Stichting Stiltecentrum Hoog Catharijne SchuldHulpMaatje-Utrecht 17.000,00
2012 Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht Tijd voor Thee 23.000,00
2012 Leger des Heils Midden Nederland Deelname aan de Dutch Street Cup voor vier Utrechtse teams 15.000,00

Pagina's