Nationale Voorleesdagen: hoe deze bijzondere voorlees-projecten mensen weer laten opbloeien

Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het Oranje Fonds steunt het hele jaar door sociale projecten waarbij vrijwilligers voorlezen aan kinderen. Terwijl de taalachterstand van de kinderen kleiner wordt, wordt de leefwereld van de vrijwilligers groter.

Sterk door Vrijwilligerswerk

De foto hierboven spreekt al boekdelen. De meneer op de foto is 89 en leest voor aan basisschoolkinderen. Iedere week bedenkt hij een onderwerp dat hij wil bespreken en zoekt daar boeken bij. Daar geniet hij ontzettend van, wat ook goed te zien is op de foto. De kinderen luisteren altijd ademloos. Dit project van MENS De Bilt - Sterk door Vrijwilligerswerk - zoekt vrijwilligerswerk voor mensen die het zelf niet kunnen organiseren of dit in eerste instantie niet zonder hulp kunnen uitvoeren; van dementerende ouderen tot mensen met niet aangeboren hersenletsel.

De VoorleesExpress

De VoorleesExpress van Stichting Bibliotheek Gooi en Meer richt zich op gezinnen met kinderen tussen 2 en 8 jaar met een taalachterstand. Iedere week komt er een vrijwilliger bij het gezin langs om de kinderen voor te lezen. Eén van de ouders wordt hier altijd bij betrokken, met het idee dat het voorlezen onderdeel wordt van de routine in huis, ook als de vrijwilliger vertrokken is. Het gezin krijgt ook een gratis lidmaatschap van de bibliotheek, zodat lezen meer gestimuleerd wordt. Het voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen, versterkt hun gevoel voor de Nederlandse taal en vergroot hun woordenschat.

GilzeRijen Leest Voor

Ook dit project, van Stichting Vrijwilligers Informatie Punt Voor Elkaar, koppelt gezinnen aan een voorleesmaatje. Het voorleesmaatje gaat één keer per week langs om voor te lezen én om ouders hiervoor enthousiast te maken. Door beeldend over het verhaal te praten of door er een spelletje bij te bedenken, ervaren de kinderen meer plezier in het lezen. Ter voorbereiding krijgen de voorleesmaatjes één of meerdere trainingen rondom interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid.

Het Oranje Fonds steunt dit soort projecten die mensen met elkaar verbinden. Met geld, tijd, aandacht en advies, zodat niemand er alleen voor staat en iedereen kan meedoen in de samenleving.

Doe je mee?