.

Nalaten aan het Oranje Fonds

Wellicht overweegt u het Oranje Fonds op te nemen in uw testament. Dit kan door middel van een erfstelling of een legaat. U laat dan vastleggen dat het Oranje Fonds een vastgesteld percentage (erfstelling) of een bepaald bedrag (legaat) ontvangt van de erfenis.

Uw notaris kan u hierbij adviseren. Deze gift is vrijgesteld van erfbelasting omdat het Oranje Fonds een goede doelen organisatie is.

Vraag nu de brochure aan

Oriënterend gesprek

Als u dit overweegt, is het mogelijk eerst een afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. We bespreken dan de wensen van u als gever en de mogelijkheden op maat, bijvoorbeeld de besteding van (een deel van) uw nalatenschap. Wij zien het als een bijzonder gebaar van vertrouwen als wij mogen zorgdragen voor een goede besteding van (een deel van) iemands vermogen na het overlijden. Deze bijdrage kan het verschil maken in de toekomst van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Een eigen Fonds op Naam instellen

Wilt u duurzaam investeren in sociaal welzijn? Het is mogelijk om een deel van uw vermogen onder te brengen in een eigen Fonds op Naam. Dat kan door een schenking bij leven of door een testamentaire beschikking ten gunste van het Oranje Fonds. Als initiatiefnemer kiest u zelf de naam en het bestedingsdoel van zijn Fonds op Naam, mits dat bij ons werkterrein (maatschappelijk welzijn) past.

Inmiddels hebben verschillende particulieren, stichtingen en bedrijven gebruikgemaakt van deze mogelijkheid bij leven of nalatenschap. Lees meer

Vragen? Neem dan contact op met:

Judith van Kranenburg

Adviseur Filantropie
judith.van.kranenburg@oranjefonds.nl
030 233 93 63