Kenniscafé Een sociale groene stad

Wanneer: Donderdag 14 februari 2019
Waar: Belevenisboerderij, Oude Bovendijk 220, Rotterdam

Huifkar *

* Dit is een afstand van 2 kilometer en desgewenst te lopen. Tijdstip(pen) waarop de huifkar rijdt, worden in een later stadium gecommuniceerd.

Voorkeur workshops **

** U kunt zich op de dag zelf ter plekke aanmelden voor de workshops. Vol = vol.