Jaarverslag 2017: dit is onze visie voor de toekomst

Ons jaarverslag van 2017 staat online. Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds, voegt een persoonlijke noot toe.

Het was een bijzonder jaar voor het Oranje Fonds, want het was het jaar waarin wij ons 15 jarig bestaan mochten vieren. Het was ook het jaar dat we afscheid namen van Ronald van der Giessen als directeur van het Oranje Fonds en dat ik zijn taken mocht overnemen. Reden voor mij om een persoonlijke noot toe te voegen aan dit jaarverslag en u meer inzicht te geven in onze koers en onze bestedingen.

Graag neem ik u mee in onze visie voor de toekomst. Wij hebben drie speerpunten: we willen de doelmatigheid van onze organisatie vergroten, een lerende organisatie zijn die impact meet, en onze fondsenwervende activiteiten doorontwikkelen. Nu investeren wij jaarlijks zo’n 30 miljoen euro in een socialere samenleving. Deze speerpunten moeten ervoor zorgen dat wij de komende jaren met nóg meer geld nóg meer sociale initiatieven kunnen steunen. Zodat niemand zich buitengesloten voelt, iedereen een sociaal vangnet heeft en iedereen mee kan doen in de samenleving. Zodat onze ouderen niet eenzaam zijn, kinderen niet in armoede op groeien, je eigen buurt een fijne plek is en mensen met een beperking niet beperkt worden in het leven. 

Om dat te realiseren steunen wij sociale projecten met advies, aandacht én geld. Zoals iedere charitatieve instelling krijgen wij vaak vragen over onze bestedingen, zeker wanneer het jaarverslag verschijnt. Dat vinden we niet meer dan logisch, het is immers zeer belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met het geld dat ons wordt toevertrouwd. Ik wil hier graag wat dieper op ingaan. Het Oranje Fonds is een hybride fonds, een begrip waar niet iedereen bekend mee is. Enerzijds hebben wij een vermogen van 250 miljoen euro, anderzijds hebben wij donateurs nodig om ook in de toekomst ons werk te kunnen blijven doen. 

Iedere euro die aan ons fonds gedoneerd wordt, wordt volledig besteed aan projecten die ons land socialer maken. Hoe meer donaties wij krijgen, hoe meer geld wij kunnen investeren in een socialer Nederland. Soms wordt ons gevraagd waarom we ons vermogen niet besteden aan sociale projecten. Het antwoord daarop is dat wij ons ook in de verre toekomst willen blijven inzetten voor een verbonden samenleving, een land waarin iedereen naar wens en vermogen kan meedoen. Daar hebben wij niet alleen donateurs voor nodig, maar ook ons vermogen en het rendement dat dit oplevert. Dit rendement gebruiken wij enerzijds om onze organisatiekosten te dekken, anderzijds om sociale projecten te ondersteunen. Zo kunnen wij onze donateurs ervan verzekeren dat geen enkele gedoneerde euro naar onze salaris-, kantoor- en andere organisatiekosten gaat. 

Om ervoor te zorgen dat in Nederland niemand buitengesloten wordt, hebben we uw hulp en die van alle andere inwoners van ons land nodig. Of het nu is doordat u Vriend bent van het Oranje Fonds, vrijwilligerswerk doet voor een sociaal project, ervoor zorgt dat uw buurt socialer wordt, ons volgt op sociale media of doordat u anderen vertelt over het werk dat wij doen. Alle hulp en steun is welkom. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze samenleving nog socialer wordt. Doet u mee? 

Hartelijke groet,

Peter Douwes
Directeur Oranje Fonds

Bekijk het Jaarverslag 2017