Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Inspiratiedag 'Zorgen voor Elkaar'

Woensdag 27 juni 2018
13.30 – 18.00 uur
ECI Cultuurfabriek, Roermond

Op 27 juni 2018 organiseert het Oranje Fonds in samenwerking met de Provincie Limburg de Inspiratiedag ‘Zorgen voor elkaar’ voor sociale initiatieven, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze middag verzorgen wij een energiek en inspirerend programma voor u in de ECI Cultuurfabriek te Roermond, gericht op ontmoeting en uitwisseling. Ook zetten wij erop in dat u nieuwe ideeën opdoet die helpen bij het behalen van uw maatschappelijke doel. 

Tijdens deze middag is er ruimte voor delen, leren en uitwisselen tijdens diverse workshops en gerichte netwerkmomenten in samenwerking met initiatiefnemers van vernieuwende Limburgse projecten en het Kansfonds.  Ook zullen wij u informeren over de steun die het Oranje Fonds uw initiatief kan bieden.

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Opening directeur Peter Douwes (Oranje Fonds) en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen:  Introductie Sociale Agenda 2025 & de samenwerking tussen Oranje Fonds en provincie Limburg

14.15 uur Key-note speaker Prof. Dr. Tine De Moor, Hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht: Burgercollectieven in een krimpgebied: van noodzaak naar opportuniteit? 

14.45 uur Presentatie Oranje Fonds

15.10 uur Ronde 1 ‘Parels Vissen’, keuze uit 5 verschillende workshops

15.55 uur Korte pauze

16.05 uur Ronde 2 ‘Parels Vissen’, keuze uit 5 verschillende workshops

16.50 uur Plenaire afsluiting

17.00 uur Netwerkborrel

18.00 uur Afsluiting

 

Key-note speaker Prof. Dr. Tine De Moor, Hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht; Burgercollectieven in een krimpgebied: van noodzaak naar opportuniteit? 
 

Burgercollectieven, vaak in de vorm van coöperaties, ontstaan in hoog tempo in Nederland en andere Europese landen. In de krimpgebieden voltrekt deze ‘institutionele revolutie’ zich vaak nog sneller dan in sterk verstedelijkte gebieden, omdat precies daar de effecten van de terugtrekkende overheid en marktfalen het snelst gevoeld worden. Burgers gaan zelf op zoek naar oplossingen, voelen zich genoodzaakt om het dan maar zelf te doen. Ze mobiliseren daarvoor ontzettend veel kracht lokaal, maar komen daarbij elkaar en veel lastige regelgeving tegen. Wat is er nodig om van die noodzaak een opportuniteit te maken en welke rol is er weggelegd voor lokale overheden in dit proces? Welke kansen liggen er nu al in de krimpgebieden om deze ‘nieuwe’ vorm van organisatie een toekomst te bieden? 

 
Parels Vissen: Oranje Fonds
 

Graag delen wij de ‘parels’ uit de provincie Limburg. In de eerste vier workshops krijgt een bewezen initiatief de kans om aan de deelnemers het resultaat te presenteren. Zij gaan in op hoe zij daar toe gekomen zijn, waar ze trots op zijn, maar ook waar valkuilen liggen. Deze parels delen hun ervaringen om nieuwe mogelijkheden breder te verspreiden, opnieuw uitgevonden wielen te voorkomen en de kans op duurzame implementatie te vergroten. Daarnaast is er ruime gelegenheid om vragen te stellen over mogelijke steun van het Oranje Fonds voor uw initiatief aan de projectadviseur van het Oranje Fonds die de workshop begeleidt. De vijfde worskhops wordt gegeven door het Kansfonds.

De vier verschillende workshops van het Oranje Fonds hebben de volgende thema’s en daarbij presenteren de volgende initiatieven zich:

  • Parels Vissen 1: Informele zorg, met Helpcenter uit Schinnen

Het Helpcenter in Schinnen drijft op vrijwilligers en richt zich op het bestrijden van (moderne) praktische en sociale armoede. Dit doet men door praktische en sociale hulp te bieden: voedselpakketten, kleding, hulp bij schulden/financiën, dagbesteding, maatjeshulp en psychosociale hulp. Dat alles in een sfeer van onderlinge verbondenheid , waarbij bezoekers ook kunnen doorgroeien tot vrijwilliger.

  • Parels Vissen 2: Armoede & schulden, met SchuldHulpMaatje Parkstad uit Heerlen/ Kerkrade

De diverse organisaties binnen het samenwerkingsverband Schuldhulpmaatje Parkstad werken samen vanuit 1 loket aan het ondersteunen van mensen met financiële problemen. Volgens de stepped-care methodiek wordt door vrijwilligers hulp geboden bij o.a. het op orde brengen van de administratie en het beperken van de uitgaven. Dit initiatief doet mee aan het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds. 

  • Parels Vissen 3: Groene sociale projecten, met Donderse Moestuinen uit Roermond

Als er één plek is op de Roermondse Donderberg die je vruchtbaar kunt noemen, is het de Donderse Moestuin wel. Er worden niet alleen groenten gekweekt maar ook sociale contacten. Een bonte verzameling van buurtbewoners onderhoudt er hun eigen kweekbakken, leert samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. De vele enthousiaste vrijwilligers organiseren wekelijks een groot aantal groene en sociale activiteiten.

  • Parels Vissen 4: Gemeenschapsaccommodaties, met Gemeenschapshuis ‘In Kepel’ uit Panningen

In Panningen streven de initiatiefnemers van dit bijzondere gemeenschapshuis naar zogenaamd “Peelgeluk”, waarbij binnen een vitale gemeenschap iedereen een plek heeft, elkaar ontmoet en welkom is. Zorgen voor elkaar en met elkaar verantwoordelijkheid nemen, zijn daarbij sleutelbegrippen. Men geeft dit met elkaar vorm in een fraaie multifunctionele accommodatie.

Parels Vissen 5: Kansfonds - Omzien naar elkaar door Hildegard van der Heyden - projectadviseur (VOL)

Hoe zorg je er voor dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet buitengesloten raken? Dat betrokken mensen die iets willen doen voor een ander écht aan de slag kunnen gaan? Bijvoorbeeld voor kinderen die opgroeien in armoede, voor dak- en thuislozen of eenzame ouderen. Juist! Je dient een aanvraag in bij Kansfonds voor financiële ondersteuning van je initiatief. 

In drie kwartier leggen wij je uit hoe je daarvoor in aanmerking komt. Bijvoorbeeld wanneer je een initiatief wilt starten voor kinderen die opgroeien in armoede. Want op dit moment hebben wij daar extra mogelijkheden voor door samen te werken met de Provincie Limburg vanuit het Fonds ‘Omzien naar elkaar’. Dus wil je je handen uit de mouwen steken om je medemens nieuwe kansen te bieden: je bent van harte welkom in onze deelsessie!

 

U kunt hieronder uw gegevens achterlaten voor de aanmelding voor de Inspiratiedag ‘Zorgen voor Elkaar’. Het aanmeldformulier biedt de mogelijkheid om u aan te melden voor de verschillende workshops ‘Parels Vissen’ naar keuze. 

We hopen u te mogen begroeten 27 juni!