Fonds Timmers Van Nieuwenhuijzen

Met ingang van december 2017 hebben wij een nieuw Oranje Fonds op Naam mogen verwelkomen, namelijk “Fonds Timmers Van Nieuwenhuijzen”. Dit nieuwe Oranje Fonds op Naam is tot stand gekomen door een fusie tussen Stichting Timmers Van Nieuwenhuijzen en Stichting Oranje Fonds.

Stichting Timmers Van Nieuwenhuijzen is een oude familiestichting opgericht op 7 mei 1929. De doelstelling van Stichting Timmers Van Nieuwenhuijzen was het ondersteunen van wettige afstammelingen van de families en het verlenen van steun, hetzij voor studie of zaken, of wegens ouderdom of invaliditeit. Ook bood de stichting financiële hulp op maatschappelijk, sociaal en financieel terrein aan ten behoeve van leden van de Nederlands Hervormde Kerk, speciaal de Hervormde Kerk te Steenbergen. Samen met het bestuur heeft het Oranje Fonds een statutaire doelstelling toegevoegd, namelijk  ‘het verlenen van financiële ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor ouderen op het platteland om isolement te voorkomen en sociale samenhang en sociale participatie te bevorderen’.

Het betrof naast een cash-vermogen ook onroerende zaken, waaronder landbouwgronden. Het vermogen van de voormalige familiestichting is afgezonderd in “Fonds Timmers Van Nieuwenhuijzen”. 

 

Sociale initiatieven en organisaties die zich inzetten voor ouderen op het platteland om sociaal isolement te voorkomen en sociale samenhang en sociale participatie te bevorderen, kunnen hiervoor een algemene aanvraag indienen bij het Oranje Fonds.