Fonds Stichting Zorg en Zekerheid

Met de financiële bijdrage uit het Fonds Stichting Zorg en Zekerheid worden sociale projecten ondersteund waarbij vrijwilligers (chronisch) zieke mensen bijstaan en hen betrekken bij de samenleving. Op woensdag 16 december 2015 bekrachtigden Stichting Zorg en Zekerheid en het Oranje Fonds de overeenkomst voor een samenwerking.

Stichting Zorg en Zekerheid bevordert en ondersteunt projecten in de gezondheidszorg, waar ook ter wereld. Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur, licht toe: “We willen het fonds gebruiken om projecten te ondersteunen die niet kunnen worden gefinancierd uit reguliere geldstromen vanuit de Zorgverzekeringswet en de WMO. Het Oranje Fonds ondersteunt tal van projecten die de maatschappij socialer en dus gezonder maken. Dat onderstreept waar wij voor staan.”

Peter Douwes, directeur van het Oranje Fonds: “Er verandert op het gebied van zorg momenteel veel in onze samenleving. Wij zien steeds vaker dat vrijwilligers daar een rol in spelen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we samen met Stichting Zorg en Zekerheid een nieuw Fonds op Naam mogen inrichten om dit extra te kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan maatjesprojecten voor kwetsbare mensen of zelfs hele gezinnen, waar een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond meespeelt. We hopen dat we nog jaren kunnen samenwerken om dit mogelijk te blijven maken.”