Etentje voor een ander

Deelnemers aan de actie Etentje voor een ander kookten een heerlijk diner of organiseerden bijvoorbeeld lekkere hapjes bij de borrel.

Zij vroegen hun gasten vervolgens om een vrijwillige bijdrage, die zij schonken aan het Oranje Fonds. De opbrengst gaat naar maaltijdinitiatieven waar mensen elkaar ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld een maaltijdproject in het dorpshuis zijn, maar ook een speciaal opgezet buurtrestaurant. Bekijk hieronder de toekenningen vanuit dit fonds.