Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met:

Lisanne de Keijzer

coördinator collecte