Categorale accomodaties

Categorale accommodaties zijn gebouwen die voor een specifieke groep mensen in gebruik zijn. Denk bijvoorbeeld aan een jongerencentrum, peuterspeelzaal, speel-o-theek, scouting, een ruimte van een stichting voor Turkse migranten of een soos voor homoseksuelen.

In ons beleid trekken we extra geld uit om activiteiten in uw accommodatie mogelijk te maken. We denken aan twee dingen:

• Nieuwe ontmoetingen

Misschien zijn er subgroepen die nu buiten de boot vallen. Als u uw gebouw of activiteit ook voor hen geschikt maakt, dragen we graag daaraan bij.

Meer gebruik van uw accommodatie en verbindende activiteiten
Wellicht staat uw gebouw delen van de week leeg. Kent u groepen mensen die om ruimte verlegen zitten en waarmee u samen nieuwe activiteiten wilt organiseren? Wellicht kunt u hen de helpende hand reiken. Als daarvoor aanpassingen aan het gebouw nodig zijn, kunnen wij ú weer helpen.

Aanscherping

Het Oranje Fonds draagt niet meer bij aan algemeen onderhoud of aan algemene investeringsbijdragen, zoals de aanschaf van meubilair en apparatuur.