Buurtvoorzieningen

Beheert u als buurtbewoner een ruimte of gebouw? Dan is het een buurtvoorziening. Voorbeelden zijn een huiskamerachtig trefpunt, of een ontmoetingsruimte bij een speeltuin of kinderboerderij.

Richtlijnen voor buurtvoorzieningen

Het Oranje Fonds vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk buurtbewoners gebruik kunnen maken van de voorziening. En dat zij zelf de activiteiten organiseren, het bestuur vormen en het onderhoud (mede) regelen. Natuurlijk kan de gemeente of de welzijnsorganisatie helpen. Maar: buurtbewoners staan voorop.

Nieuwe mogelijkheden

We geven graag een bijdrage voor nieuwe activiteiten om meer en andere buurtbewoners te betrekken bij de voorziening. Het liefst natuurlijk activiteiten die regelmatig, bijvoorbeeld iedere week of maand, plaatsvinden. We kunnen geld geven voor materialen of publiciteitsmateriaal.

Aanscherping
Omdat het een lokale voorziening betreft, vinden we dat onderhoud en aanschaf van basisbenodigdheden lokaal geregeld moeten zijn. We maken wel uitzonderingen. Als u aantoont dat er iets speciaals nodig is zodat een nieuwe groep mensen ook kan deelnemen, dan helpen we graag.