Brede gemeenschaps accomodaties

Richtlijnen voor brede gemeenschapsaccommodaties zoals: een dorpshuis, Kulturhus, wijkcentrum, buurthuis, brede school of een multifunctionele accommodatie op sociaal cultureel gebied.

Nieuwe mogelijkheden

We trekken extra geld uit om activiteiten in uw accommodatie mogelijk te maken. We denken aan twee dingen:

1. Activiteiten die speciaal zijn opgezet om de verschillende groepen vaste gebruikers met elkaar te verbinden.

We kunnen geld geven voor materialen of een tijdelijke coördinator.

Voorbeelden:

De jongeren van de soos kunnen ouderen computerles geven. Ouderen kunnen voorlezen aan de peuters. De zangvereniging kan met de klaverjasclub en kinderclub een musical maken. Alle groepen kunnen een sportzeskamp organiseren. Het Oranje Fonds maakt deze meermalige ontmoetingen graag mogelijk!

2. Het uitbreiden van bestaande groepen met nieuwe subgroepen.

We kunnen geld geven voor bijvoorbeeld aanpassingen aan het gebouw zoals een aparte ingang, extra opslag, invalidentoiletten, een schuifwand of voor promotieactiviteiten.

Voorbeelden:

Zijn de activiteiten voor ouderen ook toegankelijk voor ouderen met een rolstoel of rollator? Voelen allochtone vrouwen zich thuis bij de vrouwengym? Komen alle jongerensubculturen naar het jongerenhonk? Soms zijn er aanpassingen in het programma, het tijdstip of het gebouw nodig om alle mensen te betrekken bij een activiteit. We dragen graag bij in de kosten daarvoor.

Aanscherping

De kosten voor het algemene reilen en zeilen van accommodaties worden vooral lokaal gefinancierd. We dragen hier in beperkte mate aan bij. We beoordelen iedere aanvraag zorgvuldig en letten op zaken als het algemene activiteitenplan, de noodzaak voor de bijdrage en hoe de lokale en eigen bijdrage is opgebouwd.

Wie kunnen er aanvragen?

Dit is heel verschillend. Als het gaat om aanpassingen van het gebouw, dan moet het bestuur van de accommodatie de plannen indienen. Dit is immers hun verantwoordelijkheid. Als het gaat om nieuwe activiteiten, dan kunnen alle betrokken stichtingen en verenigingen een aanvraag indienen liefst natuurlijk gezamenlijk!