Algemene uitgangspunten

De knutselclub, de jongerensoos, buurtbewoners met kleine kinderen… Iedere ontmoetingsruimte heeft vaste groepjes gebruikers. Het Oranje Fonds helpt als u uw ontmoetingsruimte of activiteiten aanpast en er zodoende meer of andere groepen mensen gebruik van maken.

We vinden het van belang dat:

  • De lokale gemeenschap de belangrijkste inkomstenbron is van ontmoetingsruimtes.
  • Het Oranje Fonds draagt graag bij aan activiteiten en voorzieningen die iets extra’s kosten én opleveren.
  • De activiteiten toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor iedereen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • De ruimte maximaal in gebruik is. Als een gebouw vaak op vaste tijden leeg staat, waarom dan niet samenwerken met een andere vereniging die ruimte nodig heeft?
  • De vaste groepen gebruikers ook met elkaar activiteiten ondernemen.

Voldoet u aan deze uitgangspunten? Wij helpen u graag!