ANBI Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan het Oranje Fonds zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uw gehele gift komt daarom ten goede aan sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden, temeer omdat wij onze exploitatiekosten uit eigen middelen betalen.

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Stichting Oranje Fonds

- RSIN/fiscaal nummer: 002871944
- Contactgegevens
- Statutaire doelstelling
- Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019
- Bestuurssamenstelling
- Beloningsbeleid
- Financiële verantwoording
- Rapport Evaluatie onderzoek Oranje Fonds (Panteia)