‘Ik heb er een nieuwe buurvrouw aan overgehouden’

Gudula in Lochem is onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en is een woonzorgcentrum voor ouderen. Maar iedereen die deel uit wil maken van de leefgemeenschap is van harte welkom. ‘Deel je leven’ is het motto. Er worden diverse activiteiten georganiseerd: van ‘bewegen voor ouderen’ tot creatieve middagen en lezingen. En er is altijd iemand om een praatje mee te maken. In 2016 sloegen bewoners, vrijwilligers, buurtbewoners, medewerkers en mantelzorgers de handen ineen voor de landelijke Oranje Fonds Collecte, vertelt welzijnscoach Irma Mulder.

Waarom heeft Gudula besloten mee te doen aan de Oranje Fonds Collecte?

“We deden al jaren mee met NLdoet en Burendag, dus we voelden ons al verbonden met het Oranje Fonds. De helft van het collectegeld gaat naar sociale initiatieven in onze provincie en dat vonden we een mooi doel. Daarnaast hou je er zelf ook nog iets aan over.”

Hoe hebben jullie de deelname aan de collecteweek ervaren?

“Het was de tweede keer dat we meededen en het was wederom een groot succes. We zijn met een gemengde groep van 15 collectanten de wijk ingegaan. We zagen het als een gezellige activiteit en voor onze bewoners was het een hele belevenis. Tijdens de collecteweek maak je verbinding met de wijk. We hadden de leukste gesprekken aan de deur, over onszelf en over het Oranje Fonds.”

Waar is het opgehaalde bedrag aan besteed?

“We hebben een muziekcafé in onze ontmoetingsruimte georganiseerd waaraan iedereen mee mocht doen. Dit doen we vaker. We vinden het leuk om out-of-the-box te denken en activiteiten de organiseren die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten.”

Wat heeft de collecte u naast het geld nog meer opgeleverd?

“Het heeft ervoor gezorgd dat de mensen uit de buurt nog meer betrokken zijn geraakt bij Gudula. Daarnaast worden hierdoor weer eens andere gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld over in welke straten je het beste langs de deuren kunt gaan. Het was echt een hele happening, iedereen had het erover. We kijken nu ook al uit naar de collecte van volgend jaar.”

Welke bijzondere dingen hebben de collectanten meegemaakt tijdens het collecteren?

“Een collectant heeft er een vriendschap aan overgehouden met een oudere heer waarbij hij aan de deur kwam. Zij gaan nu regelmatig samen koffie drinken. En ik heb er zelf een nieuwe buurvrouw aan overgehouden. Ik collecteerde samen met een collega in mijn eigen straat en ik wees haar op het huis naast mij dat te koop stond. Inmiddels woont ze er.”

Welke tip heeft u voor organisaties die voor het eerst meedoen aan de collecte?

“Maak er een gezamenlijk project van. Daar heb je veel meer aan dan wanneer je individueel langs de deuren gaat. Deel ervaringen en zorg er samen voor dat er zo veel mogelijk geld wordt binnengehaald. Bij ons is deze week altijd meer dan enkel een collecte.”

Neem dan contact op met iemand van de afdeling Communicatie, Fondsenwerving en Campagnes.

Lisanne de Keijzer

coördinator collecte