Vragen over de afdracht & opbrengst

Vragen over de afdracht & opbrengst van de Oranje Fonds Collecte

1. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte. Wanneer hoor ik waar ik de collectebussen moet afdragen?
• Nadat u het collectepakket met daarin alle benodigdheden voor de Oranje Fonds Collecte heeft ontvangen (begin mei), wordt u verzocht de codes van de sealbags en sluitzegels door te geven via Mijn Oranje Fonds. Zodra u dit heeft gedaan, ontvangt u per e-mail de afdrachtbon met daarin vermeld waar en wanneer u de collectebussen kunt inleveren. Bewaar deze afdrachtbon goed; deze heeft u (geprint) nodig tijdens de afdracht. 

2. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte. Kan ik de collectebussen ook afdragen op een andere locatie?
• Het inleveren van de collectebussen is een belangrijke stap in het proces. Dit is een grote logistieke operatie die met veel zorgvuldigheid wordt georganiseerd. In de meeste gevallen vindt de afdracht van de collectegelden plaatst bij een vestiging van de RegioBank (150 kantoren). Indien er geen beschikbaar kantoor in de buurt is, kunt u terecht bij een van de overige 30 afdrachtlocaties die worden georganiseerd door het Oranje Fonds. Vanaf beide locaties wordt het geld opgehaald door een gerenommeerd geldtransportbedrijf die de collecteopbrengst per organisatie telt.
• Op basis van uw collectegebied bent u als organisatie ingedeeld bij een afdrachtlocatie. U wordt dan ook verwacht op deze locatie. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk om op deze locatie de collectebussen in te leveren? Neem dan contact op met het collecteteam via collecte@oranjefonds.nl of telefonisch via 030-2339367. 

3. Waarom werkt het Oranje Fonds samen met RegioBank in het afdragen van collectegelden?
• In de afdracht van collectegelden werkt het Oranje Fonds samen met RegioBank. In de meeste gevallen vindt de collecteafdracht plaatst bij een vestiging van de RegioBank: bij 150 kantoren van de RegioBank kunnen de collectebussen worden ingeleverd.
• Dit draagt bij aan een goed georganiseerde en veilige afdracht. Bovendien zorgt deze samenwerking ervoor dat het Oranje Fonds veel minder geld kwijt is aan de logistieke operatie. Dit geld kunnen we nu op een andere wijze inzetten, zodat het bijdraagt aan onze sociale doelstelling.
• De samenwerking tussen RegioBank en het Oranje Fonds is logisch omdat ze dezelfde waarden delen. Beiden staan voor lokale verbondenheid en draagvlak, voor klaarstaan voor elkaar en voor persoonlijk contact.
• Tijdens de Oranje Fonds Collecte 2016 vond een pilotproject plaats voor samenwerking in de provincie Limburg en dit was zeer succesvol. In 2017 wordt de samenwerking uitgebreid naar heel het land.

4. Is op de afdrachtlocatie ook iemand van het Oranje Fonds aanwezig?
• Bij de RegioBank-kantoren wordt u geholpen door een RegioBank Adviseur. Hij/zij gaat dagelijks om met geldstromen en weet hoe het proces van de Oranje Fonds Collecte werkt.
• Bij een afdrachtlocatie georganiseerd door het Oranje Fonds, is altijd een medewerker van het Oranje Fonds aanwezig. Hij/zij zal u helpen met het op een correcte manier afdragen van de collectebussen.

5. Waarom moeten de collectebussen verzegeld zijn?
• Om fraude te voorkomen, moeten collectebussen verzegeld zijn tijdens het collecteren. Let op: collectebussen mogen alleen verzegeld zijn met de officiële Oranje Fonds sluitzegel. Deze sluitzegels zijn genummerd en toegekend aan u als organisatie. Hierdoor kan altijd achterhaald worden bij welke organisatie de collectebus hoort.
• In het collectepakket zitten 10 sluitzegels, voor 10 collectebussen. Is er iets mis gegaan met verzegelen? Neem dan contact op met het Oranje Fonds. In overleg kunnen we u een extra sluitzegel toesturen.
• De collectebussen moeten verzegeld worden ingeleverd op de afdrachtlocatie. Alleen dan weten we zeker dat er geen fraude heeft plaatsgevonden met de opbrengst.

6. Ik ben deelnemer aan de Oranje Fonds Collecte en ik heb mezelf aangemeld voor meerdere collectegebieden. Moet ik de afdracht per collectegebied doen of mag de opbrengst ook bij elkaar opgeteld worden?
• De afdracht moet per collectegebied worden gedaan, omdat we per collectegebied willen weten wat de opbrengst is. Indien u meerdere collectegebieden heeft, moet u dus meerdere afdrachten doen; de opbrengst van verschillende collectegebieden kunnen niet worden samengevoegd. Per collectegebied krijgt u één collectepakket (tenzij anders is afgesproken). Zorg dat de collectebussen bij elkaar blijven en dat u de juiste sealbags gebruikt.
• Indien u in overleg met ons één collectepakket heeft ontvangen voor twee collectegebieden, kunt u de opbrengst wel samenvoegen in de sealbags.
• Heeft u in overleg met ons twee collectepakketten ontvangen voor één collectegebied? Dan kunnen de 20 bussen uiteraard gezamenlijk ingeleverd worden.
• Het is ook in úw voordeel om te weten wat de opbrengst per collectegebied is. Zo kunt u wellicht volgend jaar een goede afweging maken tussen verschillende collectegebieden, of om een competitie-element toe te voegen (welk collectegebied behaald de hoogste opbrengst?).

7. Wanneer is de opbrengst van de Oranje Fonds Collecte 2017 bekend?
• Half juli wordt de opbrengst van de Oranje Fonds Collecte 2017 bekendgemaakt.
• Indien u met uw organisatie heeft deelgenomen aan de Oranje Fonds Collecte 2017, hoort u ook half juli wat de collecteopbrengst is van uw organisatie. De betaling van de helft van uw opbrengst zal direct daarop volgen.
• Doet u mee in de alternatieve collecteweek van 22 – 27 mei? Dan vragen we u vriendelijk om ook tot half juli geduld te hebben voor de bekendmaking van de opbrengst van de Oranje Fonds Collecte. De opbrengst van deze alternatieve collecteweek wordt meegenomen in de totaalopbrengst van de Oranje Fonds Collecte.
• Begin juli krijgt het Oranje Fonds van het geldtransportbedrijf alle opbrengsten per sealbag door. Vervolgens maken we een match met alle sealbagnummers die door de organisaties zijn doorgegeven, zodat iedereen de juiste opbrengst te horen krijgt. 

8. Kan ik achterhalen wat de opbrengst per collectebus was van mijn organisatie?
• Helaas is dit niet mogelijk. De opbrengst van de 10 collectebussen gaat in z’n geheel in de sealbags, zonder handmatig de opbrengst per bus te tellen. Door het op deze manier te verwerken, maakt het Oranje Fonds minder kosten. Dit draagt bij dat er meer geld beschikbaar is voor sociale initiatieven.

9. Waarom mag de opbrengst niet meer handmatig worden geteld op de afdrachtlocatie?
• In het verleden werd op de afdrachtlocatie getolereerd dat de opbrengst handmatig geteld kon worden, maar vanaf 2017 is dit niet meer toegestaan.
• Ervaring leert dat het tellen van de opbrengst veel tijd kost. Onder andere RegioBank Adviseurs maken tijd vrij om u te helpen de opbrengst van de Oranje Fonds Collecte af te dragen, maar het handmatig tellen van de opbrengst valt hier buiten. Oók als u het zelf gaat tellen, omdat er altijd een vier-ogen-principe geldt waarbij er altijd minimaal twee personen  betrokken moeten zijn bij de afdracht (ook iemand van de afdrachtlocatie).