Terugblik 2016

De landelijke collecte van het Oranje Fonds vond in 2016 plaats van 17 t/m 21 mei. In 1.099 collectegebieden is gecollecteerd met een totaalopbrengst van € 585.412,55.

De opbrengst is voor honderd procent besteed aan sociale doelen in de nabije omgeving. De stichtingen en verenigingen die namens het Oranje Fonds langs de deuren zijn gegaan, ontvingen de helft van het opgehaalde bedrag. De andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale initiatieven in de provincie. 

In 2016 werden zo maar liefst 89 sociale projecten ondersteund, in alle 12 provincies van Nederland. De financiële bijdrage vanuit de collecteopbrengst varieerde van € 450,- tot € 5.094,- per initiatief. Daarmee heeft de collecte een fantastische bijdrage geleverd aan een meer sociaal en betrokken Nederland. 

Hoogste opbrengst
De hoogste opbrengst van de Oranje Fonds Collecte 2016 werd opgehaald door Stichting tot Behoud van De Korenmolen De Zwaluw uit Hasselt (OV). De collectanten wisten maar liefst 2.874,57 euro in te zamelen. Dat betekent dat zij dankzij de Oranje Fonds Collecte ruim 1.400 euro konden besteden aan het opknappen van de Korenmolen.