Downloads

Hieronder ziet u een overzicht van de meest gebruikte documenten en formulieren op onze website en de (schriftelijke) uitgaven van het Oranje Fonds. Deze downloads zijn in drie groepen verdeeld afhankelijk of u een aanvraag gaat doen, inmiddels een bijdrage heeft ontvangen, of algemene informatie zoekt.

Logo Oranje Fonds
Heeft u een bijdrage ontvangen? Wij stellen het op prijs als u dit vermeldt in uw publicaties. U kunt het Oranje Fonds logo downloaden in de volgende formaten:


logo vierkant voor web (.jpg)
logo vierkant voor drukwerk (.eps)


logo liggend voor web (.jpg)
logo liggend voor drukwerk (.eps)


logo met themaregel voor web (.jpg)
logo met themaregel voor drukwerk (.ai)


EEN AANVRAAG DOEN?

Aanvraagformulier
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds. Doet u een beroep op een bijzonder aandachtsgebied, vermeld dit dan apart op het formulier. Download het Aanvraagformulier.

Caribisch deel van het Koninkrijk
Het Oranje Fonds is actief in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Wilt u een bijdrage voor een project in het Caribische deel van het koninkrijk? Kijk dan op www.samenwerkendefondsen.org.

Algemene Bepalingen
In de Algemene Bepalingen leest u de voorwaarden waaronder het Oranje Fonds bijdragen toekent. Raadpleegt u daarnaast onze richtlijnen in het onderdeel Aanvragen op deze website. Download de Algemene Bepalingen.

REEDS EEN BIJDRAGE ONTVANGEN?

Formulier Verantwoording Bijdrage
Als het Oranje Fonds heeft bijgedragen aan uw project, vragen we met bovenstaand formulier een verantwoording over de gemaakte kosten. Download het Formulier Verantwoording Bijdrage.

Formulier Verantwoording Bijdrage Accountantsverklaring
In bepaalde gevallen (met name bij grote bedragen) vragen we u om af te rekenen met een accountantsverklaring. Hiervoor gebruikt u bovenstaand formulier. Formulier Verantwoording Bijdrage Accountantsverklaring.

Evaluatieformulier
Als u van het Oranje Fonds een bijdrage heeft ontvangen die hoger was dan € 25.000 dient u ook een eindrapportage in te vullen. Hiervoor gebruikt u het Evaluatieformulier. Het ingevulde formulier stuurt u retour naar het Oranje Fonds, postbus 90 3500 AB in Utrecht. Deze eindrapportage is niet anoniem, en wordt bij het projectdossier gevoegd. Download het Evaluatieformulier.

Richtlijnen Publiciteit & Communicatie
Zoveel mogelijk publiciteit voor uw project? Het Oranje Fonds helpt met tips, trucks en richtlijnen. Bekijk de Richtlijnen Publiciteit en Communicatie.pdf

ALGEMENE INFORMATIE

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015
In deze notitie schetsen we de kaders voor het beleid voor de periode 2012 - 2015. Download het Meerjarenbeleidsplan 2012 - 2015.

Reglement voor heroverweging
Dit reglement biedt uitsluitsel in geval van onvrede over de inhoud en de motivering van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag. Doelstelling van het reglement:

  • recht doen aan de individuele aanvrager;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Bekijk het Reglement voor Heroverweging (pdf).

Klachtenreglement
Is er sprake van onvrede betreffende een handeling of gedraging van het Oranje Fonds, of van haar medewerkers, dan biedt dit reglement uitkomst. Klachten kunnen zowel betrekking hebben op de dienstverlening als de fondswerving van het Oranje Fonds. Bekijk het Klachtenreglement.

Organisaties met een klacht kunnen zich wenden tot de heer drs. Theo van Oosten, T 030-6564524).


RECENTE PUBLICATIES

Oranje Fonds Bericht
In het Oranje Fonds Bericht leest u het laatste nieuws over onze gesteunde initiatieven, campagnes en bijeenkomsten.
Oranje Fonds Bericht 42, augustus 2013

Appeltjes van Oranje
In het kader van onze jaarlijkse prijs - de Appeltjes van Oranje - maken we een speciale uitgave. Daarin vindt u een beschijving van de winnaars en genomineerden en de toespraak van onze beschermvrouwe Koningin Máxima.

(Kroon)appeltjesuitgave (juni 2013)
Toespraak Koningin Máxima uitreiking 2013

Jaarverslag
Bekijk hier het Jaarverslag.

Digitale nieuwsbrief
In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief vertellen we over nieuwe aandachtsgebieden en kondigen we bijvoorbeeld symposia en bijeenkomsten aan. Meld u hier aan.
 

 
Deze pagina delen

Deel deze pagina met anderen of voeg de inhoud toe aan uw favoriete sociale platform of blog.

Bookmark and Share